Introduktion

Version 2. Om introduktionen till alla arbetsplatshandledare

Rekommendation: görs inom en vecka efter att perioden har inletts

1. Presentation INFO

Parterna (lärare, studerande, arbetsplatshandledare)

(Vid läroavtal dessutom förman)

2.  Personlig utvecklingsplan för kunnadet (PUK) INFO

Examen och examensdel

Krav på yrkesskicklighet / delar av PUK, som berör utbildningen på arbetsplats, också kommande delar av examen.

Personliga mål för kunnandet på arbetsplatsen och i framtiden (karriärhandledning)

3. Arbetsuppgifter, som motsvarar examensdelens mål för kunnandet INFO

Arbetsuppgifterna namnges i PUK rutan

En tidtabell för arbetsuppgifterna i PUK rutan

4. Respons över hur kunnandet utvecklas INFO

Responsens betydelse för lärandet i olika skeden

Former för responsgivning

Tidtabell för responsgivning

5. Bedömnng av kunnandet (yrkesprov) INFO

Yrkesprovets innehåll och genomförande (hur och när)

Yrkesprovets tidtabell och längd

Bedömare av yrkesprov

Studerandes rättelseförfarande gällande bedömningen

6. Presentation av avtalsformen INFO

Läraren repeterar vilket slag av avtal det är frågan

Ansvar och skyldigheter i avtalet

Underskrifter i avtalet

7. Arbetsplatshandledaren introducerar INFO

Arbetsplatsens rutiner och regler

Arbetssäkerhet

Stöd till professionell tillväxt

8. Kontakt INFO

Sätt att hålla kontakt (arbetsplatsbesök, telefon, mm)

Följande besök/kontakt

Kontaktuppgifter

9. Övriga frågor (enligt studerande och behov) INFO

Ung/oerfaren studerande (arbetslivskunskaper)

Invandrare (utmaningar med språk- och arbetskultur)

Studerande med behov av särskilt stöd

Studerandes förväntningar och önskemål på samarbetet

Egna organisationens introduktion till arbetsplatshandledare

Enligt behov, introduktion till det administrationsprogram som används under utbildning på arbetsplats

Användning av Ohjaan.fi som självstudiematerial för arbetsplatshandledaren