Palaute info

Palautteen merkitys

 • Palaute ohjaa ja kannustaa oppijaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa
 • Palaute mahdollistaa toiminnan muuttamisen
 • Palaute tekee näkyväksi jo olemassa olevan osaamisen sekä puuttuvan osaamisen
 • Palaute kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja
 • Palaute vahvistaa opiskelijan minäkuvaa ja ammatillista kasvua
 • Palautekeskustelu on kaikkien osapuolien yhteinen ammatillinen kehittymis- ja kehittämistilanne

Palautteen antamisen muodot

 • Konkreettista opiskelijan oppimisen analysointia
 • Palaute sovittujen tehtävien suorittamisesta ja työyhteisössä toimimisesta sekä työpaikalle suunnitellun oppimisen toteutumisprosessista
 • Suullinen ja kirjallinen palaute
 • Palaute digitallisissa ympäristöissä
 • Palautekeskustelun alussa puheenvuoro aina ensin opiskelijalle (itsearviointi)
 • Palautteen antotavoista sovitaan jakson alussa

Palautteen antamisen aikataulu

 • Alkuarviointi / osaamisen tunnistaminen -> Opiskelijan motivointi
 • Väliarviointi-> Mitä pitäisi vielä oppia
 • Loppuarviointi -> Arviointilomake
 • Annetaan koko jakson aikana päivittäin / viikottain
 • Loppupalaute koko jakson aikana tapahtuneesta oppimisesta sekä seuraavat tavoitteet oppimisen kehittymiselle