Delaktiga samarbetsmodeller

Den nya yrkesutbildningen blir verklighet genom att jobba tillsammans! De delaktiga samarbetsmodellerna erbjuder olika ideér för att utveckla och förnya verksamhetssätten i yrkesutbildningen. Mitt i förändringen och förnyelsen är det viktigt att alla har möjlighet att delta i diskussioner och i utvecklingen.

De delaktiga samarbetsmodellerna  kan användas av alla som är verksamma inom yrkesutbildningen: förmän, lärare, handledare o.s.v. Modellerna kan användas med kort förberedelsetid vid olika träffar eller vid långsiktiga och  omfattande utvecklingsprocesser. Samarbetsmodellerna har använts i internt utvecklingsarbete inom läroanstalter men även tillsammans med representanter för arbetslivet. 

Bekanta dig med exempel

Integrering av gemensamma examensdelar: 

 Träffar med öppna diskussioner:  

Bekanta dig med tilläggsmaterialet!