Introduktion av arbetsplatshandledare

Arbetslivet förväntar sig enhetliga tillvägagångssätt och kvalitet i handledningen av lärande i arbetslivet. Arbetslivet förväntar sig också att att arbetsplatshandledarna får stöd vid rätt tidpunkt av läroanstalten och lärarna.

  • Målsättningen är en nationellt kvalitativ och enhetlig introduktion av arbetsplatshandledare enligt rådande bestämmelser
  • Introduktionen uppmuntrar arbetsplatshandledare att delta i mer omfattande fördjupning i temat
  • Läraren och arbetsplatshandledaren får arbetsplatsens arbetsuppgifter och kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna att överensstämma

Introduktionen är riktad till lärare för introduktion av arbetsplatshandledare. Introduktionen innehåller saker som handledande lärande i arbetslivet, arbetsplatshandledaren och studerande behöver diskutera och komma överens om. I introduktionslistan finns mer information där man beskriver vad som behöver beaktas i de olika skedena.

Introduktion av arbetsplatshandledare (printvänlig version)