Innokkaasti edelläkävijänä! – artikkelikirja

Innokkaasti edelläkävijänä! – Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita -artikkelikirjan taustalla toimii Parasta osaamista -verkostohanke (2017–2019), jonka yhtenä tehtävänä on kartoittaa ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeita sekä edistää niitä. Verkostohankkeessa on mukana kymmenen ammatillisen koulutuksen järjestäjää sekä kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua.

Työelämä ja työtehtävät muuttuvat. Muutokset koskevat myös ammatillista koulutusta ja erityisesti ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja työskentelyyn liittyviä osaamistarpeita. Muuttuneessa ympäristössä opetus- ja ohjaushenkilöstön on muodostettava uusi käsitys omasta ammatillisesta identiteetistä.

Tämä artikkelikirja sisältää 14 artikkelia, jotka kaikki jäsentävät omalta osaltaan uudistuvaa identiteettiä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaustyössä. Artikkelit on luokiteltu kolmeen eri teemaan: uudistuva opettajuus, osaamisperusteinen ammatillinen koulutus, työelämä oppimisympäristönä. Artikkelien kirjoittajat ovat kokeneita ammatillisen koulutuksen opettajia, opettajien kouluttajia, asiantuntijoita ja tutkijoita.

Linkki kirjaan:  Innokkaasti edelläkävijänä! – artikkelikirja