Puhutaan samaa kieltä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta

Parasta DigiTukea -verkostohankkeen sanastotyö saatiin päätökseen viime vuoden lopulla. Sanaston nimeksi annettiin Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sanasto − Oppisopimus- ja koulutussopimuskoulutuksen käsitteitä. Sanasto on julkaistu kahdessa muodossa: se on saatavilla pdf-muotoisena Parasta DigiTukea blogin Materiaalit-osiosta, ja sen lisäksi sanasto on käytettävissä Yhteentoimivuusalustalla osoitteessa sanastot.suomi.fi –> Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sanasto.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *