Category: PKKY

0

Osaamistarveselvityksien pilotoinnit ovat käynnistyneet

Viisi alueellista työryhmää ovat kukin laatineet työsuunnitelmat osaamistarveselvitystyön tekemisestä. Pilotointivaiheessa kokeillaan eri menetelmiä osaamistarpeiden selvittämiseksi opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta. Menetelminä muun muassa teemahaastattelut, varjostaminen ja delfoi-metodi. Selvitystyön johtavana teemana kaikissa menetelmissä on ns. reformi...

0

Suunnittelukokouksen 15.3.2017 muistio ja liitteet

Keskiviikkona 15.3.2017 pidettiin hankkeen suunnittelukokous Jyväskylässä. Suunnittelukokouksen muistiossa keskeisimmät päivän aikana läpikäydyt ja sovitut asiat. Kokouksessa päivitettiin hankkeen työsuunnitelma sekä sen liitteenä oleva aikataulujana. Suunnittelukokouksen pohjana toimi esitys hankkeen keskeisistä tavoitteista.