Category: JAMK

0

Kokeilu: Erityisen tuen alueellinen verkostoiltapäivä 2.5.2018

Parasta osaamista -verkostohanke kokeilee erilaisia toteuttamistapoja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Keski-Suomen alueella järjestetään erityisen tuen alueellinen verkostoiltapäivä 2.5.2018 klo 12-16. Ohjelma ja kutsu Ilmoittautuminen ma 23.4.2018 mennessä osoitteessa: bit.ly/ilmoittautuminen_verkostoiltapaiva    

0

Modulaariset osaamiskokonaisuudet

Parasta osaamista hankkeessa on kartoitettu opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisvaatimuksia ja tarpeita opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle. Tulosten perusteella ollaan parhaillaan laatimassa esitystä modulaarisiksi osaamiskokonaisuuksiksi, joiden avulla opetus- ja ohjaushenkilön osaamista voidaan valtakunnallisesti tukea ja...

0

Osaamistarveselvityksien pilotoinnit ovat käynnistyneet

Viisi alueellista työryhmää ovat kukin laatineet työsuunnitelmat osaamistarveselvitystyön tekemisestä. Pilotointivaiheessa kokeillaan eri menetelmiä osaamistarpeiden selvittämiseksi opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta. Menetelminä muun muassa teemahaastattelut, varjostaminen ja delfoi-metodi. Selvitystyön johtavana teemana kaikissa menetelmissä on ns. reformi...

0

Suunnittelukokouksen 15.3.2017 muistio ja liitteet

Keskiviikkona 15.3.2017 pidettiin hankkeen suunnittelukokous Jyväskylässä. Suunnittelukokouksen muistiossa keskeisimmät päivän aikana läpikäydyt ja sovitut asiat. Kokouksessa päivitettiin hankkeen työsuunnitelma sekä sen liitteenä oleva aikataulujana. Suunnittelukokouksen pohjana toimi esitys hankkeen keskeisistä tavoitteista.

0

JAMK, opettajakorkeakoulun opettajankoulutukseen osallistuvien tapaaminen 21.3.2017

Tänään olin kertomassa Parasta osaamista -verkostohankkeesta ja ammatillisen koulutuksen reformista Jyväskylän ammattikorkeakoulun, ammatillisen opettajakorkeakoulun lähipäivässä opettajankoulutukseen osallistuville. Opiskelijat (15 henkilöä) olivat syksyllä 2016 Länsi- Suomessa opettajan pedagogiset opinnot aloittaneesta ryhmästä. Ryhmässä on opettajiksi haluavia...