Modulaariset osaamiskokonaisuudet

Parasta osaamista hankkeessa on kartoitettu opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisvaatimuksia ja tarpeita opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle. Tulosten perusteella ollaan parhaillaan laatimassa esitystä modulaarisiksi osaamiskokonaisuuksiksi, joiden avulla opetus- ja ohjaushenkilön osaamista voidaan valtakunnallisesti tukea ja kehittää. Sisältöjä pilotoidaan hanketoimijoiden kesken ja muokataan saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta.

Osaamiskokonaisuudet ovat jakautuneet seuraavasti:

  1. Henkilökohtaistaminen / HOKS-prosessin mukaisten toimenpiteiden ohjaus
  2. Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämä- ja verkosto-osaaminen
  3. Koulutuksen järjestäjän laadunhallintaprosessien ja lainsäädännön tuntemus
  4. Oppilaitoksen toimintakulttuurin ja opettajan pedagoginen johtajuuden kehittäminen
  5. Opettajuuden kehittäminen ja pedagoginen uudistuminen

Modulaaristen osaamiskokonaisuuksien laadinnassa huomioidaan, että opettaja tulee saamaan käytännön kokemuksen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen nojautuvasta osaamisperusteisesta järjestelmästä. Osaamiskokonaisuuksiin etsitään innovatiivisesti uusia toimintamalleja ja kuvataan ennakkoluulottomasti pilotoituja toteutuksia.

Hankkeen työsuunnitelman mukaisesti kehittämistyössä hyödynnetään Ammatillisten opettajakorkeakoulujen, ml. Yrkesakademin i Österbotten, kokemuksia Näyttötutkintomestarikoulutuksen (25 op) toteuttamisesta.

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tehtävänä on myös opettajan pedagogisten opintojen kehittäminen reformin osaamisvaatimusten mukaisesti. Suunnittelussa huomioidaan digitalisten osaamismerkkien hyödyntäminen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisessä sekä osaamismerkkijärjestelmän käyttöönotto valtakunnalliseksi osaksi opettajakoulutuksen osaamisen täydentämis- ja tunnustamisjärjestelmää.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *