Category: HAMK

0

Havaintoja henkilökohtaistaminen ja ohjaus -koulutuskokeilusta. Artikkeli tulossa!

Ammatilliset opettajakorkeakoulut olivat mukana monissa Parasta osaamista -hankkeen tavoitekohdissa. Yhtenä keskeisenä tehtävänämme oli laatia esitys modulaarisista osaamiskokonaisuuksista koulutuskokeilujen ja -pilotointien perusteella. Tuloksena syntyi Rohkeasti uudistumaan -sivusto. Koulutuskokeilujen -ja pilotointien aikana saatuja havaintoja ja kokemuksia...

0

Parasta osaamista – ”RoadShow” Salossa 17.1.

Salossa käynnistyi neliosainen koulutuskokeilu ”Yhteisöllisyys pedagogiikan perustana”, johon osallistui 39 opettajaa tiimeittäin. Tiimien yhteisöllinen työskentely alkoi ennakkotehtävällä, jossa työyhteisöt valitsivat uutta lainsäädäntöä tukevan kehittämistehtävän sekä tekivät analyysin työyhteisöstään tiimiopettajuuden näkökulmasta. Ensimmäisessä lähitapaamisessa käsiteltiin ennakkotehtävien vastauksia ja syvennyttiin tiimiopettajuuteen. Lopuksi...

0

Parasta osaamista – ”RoadShow” Turussa 14.1.

Tammikuussa käynnistyi Parasta osaamista- koulutuskokeilu/valmennus yhteisistä tutkinnon osista työelämässä, jossa tavoitteena on suunnitella ja pilotoida yhteisiä tutkinnon osia työelämässä tehtäviksi näytöiksi. Koulutuskokeiluun osallistui 14 opettajaa työpareittain (ammatillinen opettaja sekä yhteisten aineiden opettaja) viideltä eri koulutuksen järjestäjältä....

0

Henkilökohtaistaminen ja ohjaus

Modulaarisiin osaamiskokonaisuuksiin liittyvät koulutuskokeilut starttasivat taas Varsinais-Suomessa joulun viettojen jälkeen uudella tarmolla. Raisiossa pohdittiin henkilökohtaistamisen merkitystä opiskelijalle Kiljan Päivin, OAMK, kesällä 2018 julkaistun väitöstutkimuksen innoittamana. Keskusteluja kävimme siis siitä, mikä merkitys on sitoutumisen näkökulmasta sillä,...

0

Ammatillinen koulutus ja työelämä -kumpikin tarvitsee toisiaan!

Tänä vuonna Tutkintomestarit ry:n vuosittaisessa syysseminaarissa oli vahvana teemana ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyö. Mukana matkassa oli koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajia. Parasta osaamista -hanke toi seminaariin oman panoksensa keskusteluttamalla osallistujia hankkeessa tuotettujen osaamisen arvioinnin oppaiden ja...

0

Parasta osaamista Varsinais-Suomessa!

Parasta osaamista -hanke jalkautui jälleen kerran Varsinais-Suomessa. Perjantaina 23.11. teemana oli opettajien työelämä-, verkosto- ja asiakkuusosaaminen.  Valtavan hienoa ja syvällistäkin pohdintaa käytiin siitä, miten “businessmaailman” terminologia istuu ammatillisen koulutuksen kontekstiin ja opettajan työhön. PO-...

0

Parasta osaamista kävi Lappeenrannassa!

Teemana 16.10. oli osaamisen arvioinnin laadun varmistaminen. Paikalla oli opetushenkilöstöä Samposta ja Riveriasta. Pohdimme yhdessä osaamisen arvioinnin haasteita ja keräsimme hyviä käytäntöjä sekä keskityimme osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman merkitykseen. Keskustelu kävi vilkkaana. Haasteiksi koettiin arvioinnin...

0

Osaamisen arvioinnin laadunvarmistus

Varsinais-Suomessa, tarkemmin ottaen Turussa Aurajoen rantamaisemissa, ”risteiltiin” 28.9. Parasta osaamista –hankkeen merkeissä. Teemana oli tällä kertaa osaamisen arvioinnin laadunvarmistus. Keskustelut osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman laatimisesta, hyödyntämisestä ja siinä kuvattujen menettelyjen toimintaan jalkauttamisesta olivat niin vilkkaita...

0

Työpajoja Hämeen, Rauman ja Salon seuduilla touko-kesäkuussa 2018

Arviointi, uraohjaus,  työelämäyhteistyö ja henkilökohtaistaminen – tässä teemat, jotka puhututtavat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä erityisesti nyt, kun uusi lainsäädäntö on voimassa ja uudenlaisia käytäntöjä on otettu haltuun. Tule syventämään omaa osaamistasi ja jakamaan...

0

Uraohjaus-webinaarit 16.4. ja 25.4.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjesti kaksi saman sisältöistä Uraohjaus-webinaaria (16.4. ja 25.4.2018). Tallenteet 16.4. webinaarista löydät Parasta Osaamista –verkostohankkeen YouTube-kanavalta. Osa 1 käsittelee uraohjausta lainsäädännön ja yhteisten tutkinnon osien näkökulmalta. Osassa 2 puolestaan teemana on...