Parasta osaamista -verkostohanke - Bästa kunnande -nätverksprojektet Blogisivusto

2

Rohkeasti yhteyttä

Parasta osaamista verkostohankkeen blogisivustolla on ilmennyt joidenkin linkkien osalta avautumishaasteita. Tämä johtuu tapahtuneesta ohjelmistopäivityksestä ja osa linkeistä ei aukea Gradian ulkopuolisille henkilöille. Olemme pyrkineet päivittämään kaikki linkit ajantasalle. Mikäli kuitenkin havaitset linkin, joka ei...

0

Parasta-kanavat ja materiaalit

Parasta kehittäisohjelmien ja hankkeiden aineistot ja materiaalit löytyvät eri kanavistamme. Ne on helposti käyttöönotettavissa sekä modifioitavissa ja parastettavissa tarvittaessa. Ottakaa rohkeasti käyttöön! Kaikki aineistot ja materiaalit on tuotettu yhteiskehittämällä meitä kaikkia varten. Tueksi ja...

0

Selvitys Parasta osaamista -verkostohankkeesta

Parasta osaamista -verkostohankkeesta tehty selvitys on nyt julkaistu sekä suomen- että ruotsinkielellä. Selvitys on luettavissa blogissamme löytyen edellä olevien linkkien lisäksi valikoista: Toimintamallit ja materiaalit sekä Bästa kunnande. Tiivistelmä Parasta osaamista -verkostohanke oli valtakunnallinen...

0

Puhutaan samaa kieltä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta

Parasta DigiTukea -verkostohankkeen sanastotyö saatiin päätökseen viime vuoden lopulla. Sanaston nimeksi annettiin Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sanasto − Oppisopimus- ja koulutussopimuskoulutuksen käsitteitä. Sanasto on julkaistu kahdessa muodossa: se on saatavilla pdf-muotoisena Parasta DigiTukea blogin Materiaalit-osiosta,...

0

Ota omaksesi vähällä vaivalla paljolti Parasta!

Miten perehdytän työpaikkaohjaajan? Mitä työelämässä oppimisessa tulisi muistaa? Miten arviointi toteutuu? Miten työelämäyhteistyötä voisi edistää ja syventää? Keneltä saan tukea työssäni ja miten voin kehittää tai ylläpitää osaamistani vaikkapa digitaalisin välinein? Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle kysymysten ratkaisuun on tarjolla monia eri...

0

Erityisen tuen osaamista opetus- ja ohjaushenkilöstölle

Parasta osaamista –verkostohankkeessa toteutettiin viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyönä 10 op laajuinen Erityisen tuen verkko-opinnot. Verkko-opintojen tavoitteet pohjautuivat v. 2018 tehtyyn opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarveselvitykseen (Heinilä ym. 2018). Verkko-opintojen toteutusta koordinoi Seija Eskola JAMK:sta. Teknisestä...

0

Yhteistyön merkitys korostuu työpaikalla järjestettävässsä koulutuksessa

Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa on työelämällä entistä suurempi rooli niin nuorten kuin aikuistenkin matkalla kohti ammattia. Onnistunut polku opiskelijasta ammattilaiseksi vaatii opettajan aktiivista ohjausta ja aikaa niin oppilaitoksessa, työpaikoilla kuin kaikissa oppimisympäristöissä.   Tästä löydät pienen videon opettajan uudesta roolista työelämässä, opiskelijan rinnalla työpaikalla,...