Yhteiset tutkinnon osat työelämässä oppien ja yrittäjyyspolku

Yhteiset tukinnon osat (35 osp) ovat ammatillisen peruskoulutuksen tärkeä ja keskeinen kokonaisuus. Yhteisiä tutkinnon osia on mahdollisuus opiskella esimerkiksi lähiopintoina oppilaitoksessa, verkkokursseina tai erilaisten projektien osana. Perinteinen lähiopiskelu oppitunneilla lienee kuitenkin yleisin tapa osaamisen hankkimiseen yhteisiin tutkinnon osiin, mutta vaihtoehtoisten menetelmien kirjo laajenee koko ajan. Työelämässä tapahtuva koulutus ei mahdollista pelkästään ammatillisia taitojen oppimista, vaan yhtä lailla yhteisiin tutkinnon osiin liittyvää oppimista.  Hyviä esimerkkejä ovat äidinkielen ja vuorovaikutustaitojen oppiminen asiakaspalvelutilanteissa tai matematiikan oppiminen hoitotyössä ja ravintola – alalla. Parasta osaamista -hankkeessa on testattu mm. kielten oppimista työelämässä. Riverian kiinteistöalan pilotissa opiskelijoille tarjottiin vaihtoehtoinen tapa suorittaa yhteisisiä aineita, jossa opiskelijat suorittivat esim. englannin ja ruotsin kieleen liittyviä tehtäviä osin työelämässä ja osin lähijaksolla oppilaitoksessa.

Parasta osaamista hankkeen tavoitteena on ollut ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen. Hankkeen alkuvaiheessa laadittu raportti opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeista on toiminut peruslähtökohtana toiminnan kehittämisessä. Ammatillisten aineiden opettajien ja ohjaajien lisäksi luonnollisesti myös yhteisten tutkinnon osien opetushenkilöstö. Osaamistarveselvityksistä tehtyjen analyysien tuloksena muodostui kuusi keskeistä osaamistarvetta: 1) henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjaaminen, 2) työelämä-, verkosto- ja asiakkuusosaaminen 3) ohjausosaaminen, 4) uudenlaiset oppimisen tavat ja mahdollisuudet 5) oman työn johtaminen ja kehittäminen 6) koulutuksen järjestäjän laadunhallinta. Näistä kaikki liittyvät kukin omalla tavallaan yhteisten tutkintojen opiskeluun ja opetukseen sekä työelämän rajapintaan.

https://blogit.gradia.fi/parastatestia/wp-content/uploads/sites/20/2018/03/Rohkeasti-uudistumaan-osaamistarveselvitysten-raportti-3.2018.pdf

Parasta osaamista hankkeessa kehitetty Open Day ja Open Partner mallit antavat mahdollisuuden työelämäyhteistyöhön myös yhteisten tutkinnon osien opettajille https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/open-day-ja-open-partner/

Open Day mallissa opettaja voi toteuttaa suunnitellun ja tavoitteellisen vierailun yritykseen ja vastaavasti Open Partner mallissa opettaja voi toimia ns. isäntänä tai emäntänä yrityksen edustajan vieraillessa oppilaitoksessa. Mallien toteuttaminen edistää työelämäyhteistyötä sekä syventää työelämässä oppimista laaja – alaisesti, joka on tärkeää myös yhteisten tutkinnon osien näkökulmasta. Mallien kokeilu on käynnistynyt ja jatkuu tulevina vuosina.

Yllä esitetyt opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeet nivoutuvat yhtä lailla myös yrittäjyyden oppimiseen ja opetukseen. Koulutuksen järjestäjät ovat kehittäneet myös erilaisia malleja opiskella ja oppia yrittäjyyttä osana ammatillisia opintoja.  Yksi yleisimmistä on ns. Nuori Yrittäjyys (NY)-malli, jonka avulla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yrityksessä toimiminen tutkinnon osa. Yritystoiminnan laajuudesta riippuen osana NY-toimintaa on mahdollista suorittaa myös muitakin tutkinnon osia.

NY-yritysmallissa opiskelija työskentelee omalle NY-yritykselleen. Opettajan rooli on toimia opiskelijan valmentajana yritystoiminnan ajan. Osaaminen näytetään niin kuin muissakin tutkinnon osissa tutkinnonosan vaatimusten mukaisesti.

Kirjoittajat: Annukka Norontaus & Kirsi Koivunen, Gradia

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *