Author: Rikhard Kiuru

0

Erityisen tuen osaamista opetus- ja ohjaushenkilöstölle

Parasta osaamista –verkostohankkeessa toteutettiin viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyönä 10 op laajuinen Erityisen tuen verkko-opinnot. Verkko-opintojen tavoitteet pohjautuivat v. 2018 tehtyyn opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarveselvitykseen (Heinilä ym. 2018). Verkko-opintojen toteutusta koordinoi Seija Eskola JAMK:sta. Teknisestä...

0

Yhteistyön merkitys korostuu työpaikalla järjestettävässsä koulutuksessa

Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa on työelämällä entistä suurempi rooli niin nuorten kuin aikuistenkin matkalla kohti ammattia. Onnistunut polku opiskelijasta ammattilaiseksi vaatii opettajan aktiivista ohjausta ja aikaa niin oppilaitoksessa, työpaikoilla kuin kaikissa oppimisympäristöissä.   Tästä löydät pienen videon opettajan uudesta roolista työelämässä, opiskelijan rinnalla työpaikalla,...

0

Joustava ja monimuotoinen oppiminen monipuolisissa oppimisympäristöissä

Opiskelija voi hankkia osaamista joustavasti ja yksilöllisesti rytmittäen työelämässä oppimista ja oppilaitoksessa oppimista hyödyntäen samalla monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. Hankkeessa on kerätty malleja ja esimerkkejä kaikkien käyttöön. Mallit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.   Triangeli-malli yhdistää...

0

Oman työn johtaminen ja kehittäminen – kokemuksia luotsiopettajien koulutuksesta

Parasta osaamista verkostohankkeessa on kehitetty ammatillisen koulutuksen uudistusten toimeenpanemiseksi koulutuksen järjestäjän tueksi ammatillisen opettajan vastuutehtävä; luotsiopettajuus.  Luotsiopettaja tukee ja ohjaa vertaistuen keinoin kollegoita ammatillisen koulutuksen muuttuvassa toimintaympäristössä. Luotsiopettajan tehtävä on vaativa tekijälleen, mutta se...

0

Ofta ställda frågor om anpassning

Har du funderat över när det är nödvändigt att göra en anpassning av bedömningen av kunnandet och hur den ska förberedas? Vet du hur man gör ett beslut om anpassning av bedömning? På vilket...

0

Henkilökohtaistaminen tärkeä osa opettajan osaamista

Uudistuvan ammatillisen koulutuksen yksi sisällöllisen kehittämisen tavoitteista on opiskelun henkilökohtaistaminen. Ammatillisessa koulutuksessa tavoitellaan sitä, että opiskelijoiden opintopoluista tulee joustavia ja yksilöllisiä. Tätä varten koulutuksensa aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siinä tunnustetaan opiskelijan...