Joustava ja monimuotoinen oppiminen monipuolisissa oppimisympäristöissä

Opiskelija voi hankkia osaamista joustavasti ja yksilöllisesti rytmittäen työelämässä oppimista ja oppilaitoksessa oppimista hyödyntäen samalla monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. Hankkeessa on kerätty malleja ja esimerkkejä kaikkien käyttöön. Mallit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.  

Triangeli-malli yhdistää joustavasti työpaikalla tapahtuvan oppimisen, työelämälähtöiset projektit sekä avointen verkko-opintojen tarjoamat mahdollisuudet. Malli tukee ammatillisen koulutuksen joustavuutta ja HOKS:n periaatteita. Avoimet ammatilliset opinnot osana mallia edistävät erilaisten oppijoiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia sekä lisäävät joustavuutta ja henkilökohtaisia ratkaisuja. Mallin tavoitteena on varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen paras mahdollinen laatu, joustavuus ja työelämälähtöisyys. Malli myös selkiyttää osaamisen hankkimisen tapoja oppijalle ja työelämälle. Triangeli-mallin avulla voi myös päivittää ja laajentaa aiempaa ammattitaitoaan.

Monimuotoinen oppiminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakollisissa tutkinnon osissa. Tavoitteena opiskelijan yksilöllinen oppimisprosessi, opintojen ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten nivoutuminen työhön (oppisopimusopiskelijat) tai työelämässä oppimisen paikkaan. Tutkintokoulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta, jonka tukena verkko-oppimisympäristö. Pedagogisena lähtökohtana ns. flipped learning (käänteinen oppiminen). Etäjakson tehtävät valmistavat seuraavaan lähijaksoon ja nivoutuvat tutkinnon osan kriteereihin näin valmistaen opiskelijaa näyttöä varten. Monimuotototeutus huomioi erilaiset elämäntilanteet, joskin edellyttää opiskelijalta vahvaa itseohjautuvuutta, hyviä tietoteknisiä taitoja ja kykyä viedä omaa oppimisprosessia itsenäisesti eteenpäin ja kykyä hakea ohjausta tarvittaessa.

Kummitoimintamalli on kehitetty yhteistyönä koulutuksen järjestäjän ja kaupungin kotihoidon sekä vanhus- ja vammaispalveluiden edustajien kanssa. Ns. kummiasiakastoiminnassa lähihoitajaopiskelijat opiskelevat kuntoutumisen tukemisen teoriaa ja käytäntöä sekä yleisiä työelämätaitoja autenttisissa toimintaympäristöissä oikeiden asiakkaiden kanssa. Opiskelijoille valitaan yksiköiden henkilöstön avulla omat kummiasiakkaat, joiden luona opiskelijat käyvät kaksi kertaa viikossa. Opiskelijoiden työelämätaidot kehittyvät ja samalla myös asiakkaiden toimintakyvyssä ja osallisuudessa on voitu todeta edistymistä. Toimiakseen kummitoiminta tarvitsee uuden ajattelumallin opettajuudesta ja opiskelijoiden työelämässä oppimisesta sekä hyvän toimivan yhteistyön oppilaitoksen ja työpaikan välillä.

Joustavan oppimisen -mallissa opiskelijan opinnot suunnitellaan ja räätälöidään vielä yksilöllisemmin kuin muissa toteutuksissa. Opiskelija voi edetä opinnoissaan omassa tahdissaan. Joustava tapa suorittaa tutkinto tukee opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita osaamisen hankkimiseen. Se soveltuu monenlaisille oppijoille ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Joustavassa mallissa opiskelijalla on mahdollisuus edetä opinnoissaan nopeammin tai hän voi saada enemmän tukea opintoihinsa. Opiskelijoilla on erilaisia elämäntilanteita, joihin joustava tapa oppia soveltuu paremmin. Esimerkiksi tavoitteellisesti urheilevat opiskelijat voivat yhdistää urheilun ja opiskelun joustavasti. Joustavuus mahdollistaa myös osaamisen hankkimisen työelämässä vahvasti oppien. 

Tapahtumien järjestäminen, työelämän tilaamat projektit ja tutkintokoulutuksen toteuttaminen joko yrityksen tiloissa tai oppilaitoksessa antavat mahdollisuuden hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä.

Hiusahjo-koulutuskampaamo mahdollistaa opiskelun työpainotteisesti hiusalan yrityksessä. Opiskelija pääsee heti kiinni työhön, yrittäjähenkisyys vahvistuu ja kynnys työelämään madaltuu. Menetelmä vaatii yrityksen henkilökunnalta sitoutumista ja rohkeutta pysyä taustalla, mutta kuitenkin olla tarvittaessa saatavilla. Logistiikan perustutkinnossa opiskelijat ovat olleet kuljetusalayrityksen toimitiloissa opiskelemassa mm. terminaalitoimintoja. Kokkiopiskelijat ovat tehneet yritysten kanssa yhteistyössä erilaisia isoja tilaisuuksia, mm. sesonkituotteiden esittely , illallisen järjestäminen, pop up -illat. Lisää esimerkkejä toteutuksista löydät tästä linkistä.

Kirjoittaja: Arja Aalto, Riveria

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *