Category: Modulaariset osaamiskokonaisuudet – Modulära kompetenshelheter

0

Ota omaksesi vähällä vaivalla paljolti Parasta!

Miten perehdytän työpaikkaohjaajan? Mitä työelämässä oppimisessa tulisi muistaa? Miten arviointi toteutuu? Miten työelämäyhteistyötä voisi edistää ja syventää? Keneltä saan tukea työssäni ja miten voin kehittää tai ylläpitää osaamistani vaikkapa digitaalisin välinein? Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle kysymysten ratkaisuun on tarjolla monia eri...

0

Havaintoja henkilökohtaistaminen ja ohjaus -koulutuskokeilusta. Artikkeli tulossa!

Ammatilliset opettajakorkeakoulut olivat mukana monissa Parasta osaamista -hankkeen tavoitekohdissa. Yhtenä keskeisenä tehtävänämme oli laatia esitys modulaarisista osaamiskokonaisuuksista koulutuskokeilujen ja -pilotointien perusteella. Tuloksena syntyi Rohkeasti uudistumaan -sivusto. Koulutuskokeilujen -ja pilotointien aikana saatuja havaintoja ja kokemuksia...

0

Asiakkuusajattelu toiminnan perustana- valmennus Kaarinassa

Valmennuksen tavoitteena oli tunnistaa, ylläpitää ja kehittää oman alan verkosto- ja asiakkuustyötä. Osallistujat laativat ennakkotehtävänä kuvauksen tai kuvion omasta verkostostaan. Ensimmäisessä lähitapaamisessa arvioitiin verkostokuvauksia ja pohdittiin, onko opiskelija asiakas. Keskustelussa päädyttiin siihen, että opiskelija...

0

Parasta osaamista Kouvolassa 28.1.2019

Hankkeen puitteissa kokoonnuttiin Kouvolaan kääntämään perinteinen lukujärjestysajattelu toisin päin. Valmennuksessa saatiin malleja siitä, miten rakentaa opetustarjonta kysyntälähtöiseksi, jatkuvaa hakua joustavasti palvelevaksi ja tuotteistetuksi. Opetustarjonnan suunnittelussa pohditaan aluksi, montako sisäänottoa vuoden aikana tapahtuu ja ovatko...

0

Parasta osaamista – ”RoadShow” Salossa 17.1.

Salossa käynnistyi neliosainen koulutuskokeilu ”Yhteisöllisyys pedagogiikan perustana”, johon osallistui 39 opettajaa tiimeittäin. Tiimien yhteisöllinen työskentely alkoi ennakkotehtävällä, jossa työyhteisöt valitsivat uutta lainsäädäntöä tukevan kehittämistehtävän sekä tekivät analyysin työyhteisöstään tiimiopettajuuden näkökulmasta. Ensimmäisessä lähitapaamisessa käsiteltiin ennakkotehtävien vastauksia ja syvennyttiin tiimiopettajuuteen. Lopuksi...

0

Parasta osaamista – ”RoadShow” Turussa 14.1.

Tammikuussa käynnistyi Parasta osaamista- koulutuskokeilu/valmennus yhteisistä tutkinnon osista työelämässä, jossa tavoitteena on suunnitella ja pilotoida yhteisiä tutkinnon osia työelämässä tehtäviksi näytöiksi. Koulutuskokeiluun osallistui 14 opettajaa työpareittain (ammatillinen opettaja sekä yhteisten aineiden opettaja) viideltä eri koulutuksen järjestäjältä....

0

Henkilökohtaistaminen ja ohjaus

Modulaarisiin osaamiskokonaisuuksiin liittyvät koulutuskokeilut starttasivat taas Varsinais-Suomessa joulun viettojen jälkeen uudella tarmolla. Raisiossa pohdittiin henkilökohtaistamisen merkitystä opiskelijalle Kiljan Päivin, OAMK, kesällä 2018 julkaistun väitöstutkimuksen innoittamana. Keskusteluja kävimme siis siitä, mikä merkitys on sitoutumisen näkökulmasta sillä,...