OHJAUSOSAAMISTA AMMATILLISILLE OHJAAJILLE

Parasta osaamista- hankkeella käynnistettiin viime lokakuussa Salossa ammatillisille ohjaajille valmennusta, joka päättyi helmikuussa. Valmennus käsitti kuusi lähitapaamiskertaa välitehtävineen. Osallistujista muutama oli aloittanut tehtävässä hiljattain ja yksi oli ollut työssään jo lähes 20 vuotta. Joillain aloilla ei ole koskaan ollut ammatillisia ohjaajia, jolloin tehtäväkuva vasta muotoutuu alan toiminnan ja tarpeiden mukaan. Ammatilliset ohjaajat työskentelevät pääasiassa työsaleissa esim. ohjaamassa hitsaamista, laatoitusta, sähköasennusta, hiusten leikkausta jne. Lisäksi heitä työskentelee opettajien apuna yhteisissä tutkinnon osissa, jotka Salossa toteutetaan YTO-pajoissa. Ammatillisen ohjaajan tehtävänä on auttaa, ohjata ja tukea opiskelijoita osaamisen hankkimisessa oppilaitoksessa tai työelämässä. He eivät suunnittele opetusta, eivätkä arvioi osaamisen osoittamista. Ammatilliset ohjaajat voivat toimia opettajan sijaisena, jolloin heille maksetaan niistä tunneista opettajan palkkaa.

Opiskelijat arvostavat suuresti ammatillisia ohjaajia, sillä heitä on helppo lähestyä ja heiltä voi kysyä lähes mitä vain. Ammatillisilla ohjaajilla on omasta alasta vankka työkokemus ja he toimivat tärkeässä tehtävässä opiskelijan tukena. He eivät syrjäytä opettajaa, vaan toimivat vastaavanlaisesti kuin esim. peruskouluissa koulunkäynnin ohjaajat.

Yhteisissä tutkinnon osissa toimivilla ohjaajilla on useimmiten esim. koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, jolloin heillä on jo jonkin verran osaamista ohjauksesta. Ammatillisissa tutkinnon osissa toimivilla taustakoulutus on ko. alalta ja näin ollen heiltä puuttuu ohjausalan koulutus miltei kokonaan. Tästä syystä he tarvitsevat täydennyskoulutusta, joka helpottaa ja auttaa ammatillisia ohjaajia työssään.

Salossa järjestetty valmennus sisälsi perustietoa osaamisperusteisesta ammatillisesta koulutuksesta. Osallistujat pääsivät myös syventymään erilaisuuteen paitsi tutustumalla itseensä myös oivaltamalla, että olemme kaikki erilaisia omine omituisuuksinemme! Erilaisten persoonien ja reagointitapojen tunnistaminen auttaa ohjaustilanteissa löytämään oikeita menetelmiä. Toisen asteen opinnoissa on paljon opiskelijoita, joilla on erilaisia mielenterveydellisiä sairauksia. Saimme valmennuksen yhteen lähitapaamiseen asiantuntijaksi psykiatrisen sairaanhoitajan, joka kertoi taustoja erilaisista sairauksista ja antoi vinkkejä sekä välineitä näiden henkilöiden kohtaamiseen ja ohjaamiseen.

Yhdessä lähitapaamisessa syvennyimme erityiseen tukeen ja siihen, minkälaisia apuvälineitä ohjaustilanteisiin on saatavilla. Seuraavassa tapaamisessa keskustelimme nuorten ongelmakäyttäytymisestä ja erilaisista keinoista auttaa opiskelijoita opinnoissa. Viimeisessä tapaamisessa pohdimme riittämättömyyden tunnetta ja mietimme, miten sitä voisi helpottaa.

Ammatillisilla ohjaajilla on paljon erilaisia opiskelijoita ohjattavana, joten he kaipaavat vertaistapaamisia, joissa voi keskustella ja pohtia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin yhdessä. Heille on tärkeää kehittää omaa osaamistaan tässä vaativassa ja tärkeässä ammatissa. Oppilaitokset voivat myös mahdollistaa ammatillisille ohjaajille urapolkuja kohti opettajan tehtävää, jolloin heillä on jo hyvää työkokemusta ja arvokasta osaamispääomaa.

Kouluttajana toimi Susanna Löf

Teksti: Susanna Löf

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *