Author: Petja Sairanen

0

Tarjotinmalliesimerkki puhtausalalle

Ideoimme eilen opettajan kanssa uusia rakenteita osaamisen hankkimiseen. Perinteisen ryhmälukujärjestyksen sijaan suunnittelimme tarjottimen, jossa on kolme aloitusajankohtaa vuodessa. Aloituksiin teimme viikon mittaisen perehdytysjakson, jonka jälkeen opiskelija “hyppää” tarjottimeen. Tarjotinrakenteessa toteutuu ydinpäivätarjotin täsmälleen samanlaisena 3...

0

Asiakkuusajattelu toiminnan perustana- valmennus Kaarinassa

Valmennuksen tavoitteena oli tunnistaa, ylläpitää ja kehittää oman alan verkosto- ja asiakkuustyötä. Osallistujat laativat ennakkotehtävänä kuvauksen tai kuvion omasta verkostostaan. Ensimmäisessä lähitapaamisessa arvioitiin verkostokuvauksia ja pohdittiin, onko opiskelija asiakas. Keskustelussa päädyttiin siihen, että opiskelija...

0

Parasta osaamista Kouvolassa 28.1.2019

Hankkeen puitteissa kokoonnuttiin Kouvolaan kääntämään perinteinen lukujärjestysajattelu toisin päin. Valmennuksessa saatiin malleja siitä, miten rakentaa opetustarjonta kysyntälähtöiseksi, jatkuvaa hakua joustavasti palvelevaksi ja tuotteistetuksi. Opetustarjonnan suunnittelussa pohditaan aluksi, montako sisäänottoa vuoden aikana tapahtuu ja ovatko...

0

Modulaariset osaamiskokonaisuudet opetus- ja ohjaushenkilöstön kehittymisen tueksi

Parasta osaamista verkostohankkeen ensimmäisenä tavoitekohtana oli selvittää keskeiset osaamisvaatimukset ja tarpeet opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle. Raportti ”Rohkeasti uudistumaan” on nyt julkaistu. Selvityksen tuloksena muodostettiin kuusi keskeistä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarvetta: 1. Henkilökohtaisen osaamisen...

0

Keulassa ja keskellä. Johtaminen reformisssa.

Muutoksen jalkauttamisesta positiiviseen kierteeseen Voiko sana kierre kuvata jotakin positiivista? Mahtuuko sana-assosiaation synnyttämään mieleemme muutakin kuin syöksykierre tai pahan kierre? Me löysimme positiivisen puolen tutkiessamme muutoksen johtamista kolmessa ammatillisessa toisen asteen oppilaitoksessa. Kyseessä oli...

0

Osaamismerkki valtakunnalliseksi osaksi opettajakoulutuksen osaamisen täydentämis- ja tunnustamisjärjestelmää

Parasta osaamista verkostohanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön tammikuussa 2017 käynnistämään ammatillisen koulutuksen reformia tukevaan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpideohjelmaan. Yksi tämän toimenpideohjelman osakokonaisuus on osaamismerkkihanke, jonka tavoitteena on kehittää opetustoimen henkilöstön digiosaamisen viitekehystä...