Osaamismerkki valtakunnalliseksi osaksi opettajakoulutuksen osaamisen täydentämis- ja tunnustamisjärjestelmää

Parasta osaamista verkostohanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön tammikuussa 2017 käynnistämään ammatillisen koulutuksen reformia tukevaan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpideohjelmaan.

Yksi tämän toimenpideohjelman osakokonaisuus on osaamismerkkihanke, jonka tavoitteena on kehittää opetustoimen henkilöstön digiosaamisen viitekehystä ja luoda sille hallintamalli osaksi ammatillisen opettajakoulutuksen osaamisen täydentämis- ja tunnustamisjärjestelmää, sekä käyttöönottaa osaamismerkit digiosaamisen osalta.

Hankkeen valmistelussa otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteet siten, että merkkijärjestelmä ja sisällöt palvelevat ammatillisessa koulutuksessa tarvittavaa opettajien osaamista. Hankkeen tulosten tulee olla hyödynnettävissä myös muilla koulutussektoreilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut osaamismerkkihankkeelle hankeryhmän vuoden 2018 loppuun.

Hankeryhmän tehtävät ovat:

  1. Osaamismerkkien kriteereiden ja sisältöjen suunnittelu opetustoimen digiosaamisen viitekehykseksi ja esitys viitekehyksen hallintamalliksi.
  1. Digiosaamisen osaamismerkkien käyttöönoton suunnittelu ja käyttöönotto osaksiammatillisen opettajakoulutuksen osaamisen täydentämis- ja tunnustamisjärjestelmää.

Hankeyhmän kokoonpano on:

ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, hankeryhmän puhenjohtaja

opetusneuvos Aija Töytäri, opetus- ja kulttuuriministeriö

opetusneuvos Raija Meriläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

ylitarkastaja Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö

erityisasiantuntija Inkeri Toikka, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

lehtori Petja Sairanen, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

lehtori Satu Aksovaara, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

tuntiopettaja Kati Korento, Oulun ammattikorkeakoulu OAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

koulutuspäällikkö Pirjo Männynsalo, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

täydennyskoulutuspäällikkö Esa Inget, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

asiantuntija Riikka Reina, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys ry, AMKE

Hankeryhmän sihteereinä toimivat ylitarkastaja Tomi Kytölä ja opetusneuvos Raija Meriläinen

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *