Modulaariset osaamiskokonaisuudet opetus- ja ohjaushenkilöstön kehittymisen tueksi

Parasta osaamista verkostohankkeen ensimmäisenä tavoitekohtana oli selvittää keskeiset osaamisvaatimukset ja tarpeet opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle. Raportti ”Rohkeasti uudistumaan” on nyt julkaistu. Selvityksen tuloksena muodostettiin kuusi keskeistä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarvetta:
1. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjaaminen
2. Työelämä-, verkosto- ja asiakkuusosaaminen
3. Ohjausosaaminen
4. Uudenlaiset oppimisen tavat ja mahdollisuudet
5. Oman työn johtaminen ja kehittäminen
6. Koulutuksen järjestäjän laadunhallinta

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat jo tehneet erilaisia koulutuskokeiluja ammatillisen reformin toimeenpanon tukemiseksi yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa. 16.3. työpajassa Haaga-Heliassa työryhmä kokosi kokeilut yhteen ja mietti hankkeen toisen tavoitekohdan toimenpiteitä.

Jatkossa koulutustarjontaa yhdenmukaistetaan ja suunnataan osaamistarpeiden mukaisesti tukemaan ammatillisen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämistä. Tältä pilotoidulta pohjalta tehdään esitys modulaariseksi koulutuskokonaisuudeksi, joka tukee osaamistarveraportissa esitetyn opettajan kehittymissuunnitelman, ope-HOKSin, käyttöön ottamista.

Koulutuskokeilut löydät tästä taulukosta. Ole yhteydessä lähimpään ammatilliseen opettajakorkeakouluun, josta saat lisätietoja kokeiluista!

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *