YHTEISET TUTKINNON OSAT TYÖELÄMÄSSÄ

Turussa järjestettiin kaksiosainen koulutuskokeilu, jossa aiheena olivat Yhteiset tutkinnon osat työelämän näyttöinä. Kokeilun tavoitteena oli suunnitella ja pilotoida yksi yhteisten tutkinnon osien osa-alue ja ammatillisen tutkinnon osa yhdessä toteuttavaksi työelämän näytöksi. Koulutukseen osallistui opettajia työpareina ammatillinen opettaja ja yhteisten tutkinnon osien opettaja ja he edustivat viittä eri oppilaitosta.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla keskustelua herätti yhteisten tutkinnon osien opetuksen toteutustavat. Yksi oppilaitos oli tehnyt kaikkien osa-alueiden tehtävät verkkoon, jonka lisäksi tarjottiin ohjausta ja lähiopetusta. Yksi oppilaitos toteuttaa yhteisiä tutkinnon osia kokonaan pajatyyppisesti tutkinnon osittain verkko-opetuksen lisäksi. Useat oppilaitokset järjestävät opetusta ryhmämuotoisesti ja ovat tehneet joitain tehtäviä verkkoon. Opetuksen toteutuksen rakenteet tuottavat tällä hetkellä haasteita, koska opetuksen pitäisi kohdata niin monenlaisten oppijoiden tarpeisiin.

Koulutuskokeilun toisella lähiopetuskerralla osallistujat esittelivät omia suunnitelmia työelämän näytöistä. Ensimmäisessä suunnitelmassa oli jo ehditty sitä pilotoimaankin käytännössä, sillä opiskelija teki yhtä aikaa Yhteisten tutkinnon osien osa-alueen Toiminta digitaalisessa ympäristössä ja ammatillisen tutkinnon osan laatoitus. Opiskelija tuotti videon laatoituksen työvaiheista blogiin, jolloin molemmat osiot tulivat arvioiduksi.

Toisena esimerkkinä mainittakoon taideteollisuusalan opiskelijat, jotka tuottavat omaa blogia ammatillisista tutkinnon osista ja johon yhdistettiin yhteisistä tutkinnon osista äidinkielen joitain osaamistavoitteita.

Osallistujat tuottivat kaikkiaan seitsemän esimerkkiä tai suunnitelmaa, jotka esiteltiin kaikille ja joita vertaisarvioitiin koko ryhmässä. Näin esimerkit jalostuivat taas askeleen pidemmälle. Hyvänä käytäntönä tuli esille myös yto-hoksaajat eli yhteisten tutkinnon osien henkilökohtaistaminen oli vastuutettu tietyille henkilöille, joilla oli paras osaaminen niistä. Heille kuului päävastuu, mutta luonnollisesti he konsultoivat aineenopettajia.

Koulutuskokeilu koettiin onnistuneeksi, osallistujat antoivat mm. seuraavanlaista palautetta:

” Haluaisin kehittää omaa osaamistani vielä työelämälähtöisemmäksi (ts. tuoda näkyvämmäksi opiskelijalle sitä, miten ytot linkittyvät ammattiin). Lisäksi sain motivaatiota ja ideoita kehittää omaa opetu Vertaiskeskustelu on parasta antia.”

”Teoriaa en kaipaa Tiimipedagogiikan menetelmiin uskon, ja niitä aion enemmän jatkossa hyödyntää.stani monipuolisemmaksi.”

”Olisi voinut olla esim 2kk päästä vielä yksi tapaamisikerta. Ryhmäkoko oli hyvä, mahdollisti vapaan keskustelun. Mikäli ryhmä olisi ollut yhtään suurempi ei olisi ehditty tämänkään vertaa.”

Kouluttajina toimivat Susanna Löf Haaga-Heliasta ja Soili Rinne Hamkista.

Teksti: Susanna Löf

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *