Parasta osaamista Kouvolassa 28.1.2019

Hankkeen puitteissa kokoonnuttiin Kouvolaan kääntämään perinteinen lukujärjestysajattelu toisin päin. Valmennuksessa saatiin malleja siitä, miten rakentaa opetustarjonta kysyntälähtöiseksi, jatkuvaa hakua joustavasti palvelevaksi ja tuotteistetuksi. Opetustarjonnan suunnittelussa pohditaan aluksi, montako sisäänottoa vuoden aikana tapahtuu ja ovatko ne koko oppilaitoksessa samaan aikaan esim. neljä kertaa vuodessa. Haku voi olla jatkuva, mutta ainakin osittain keskitetty malli sisäänotosta tehostaa resursseja uusien opiskelijoiden perehdytyksessä. Sovitut aloitukset eivät estä kuitenkaan ottamasta uusia opiskelijoita aloitusten välissä. Oppilaitokseen kannattaa tuotteistaa aloitukset eli opiskelijoiden orientaatiojaksot, jotka voivat alakohtaisesti vaihdella kahdesta päivästä esim. neljään viikkoon.

Ammatillinen opetustarjonta rakennetaan tutkinnon perusteista tekemällä ydinainesanalyysi alan opettajien yhteistyönä. Työtä jatketaan eteenpäin suunnittelemalla opetustarjonta aina vuodeksi kerrallaan ydinpäivistä ja oppimisympäristöistä. Opetustapahtumat kytketään järjestelmässä opettajaan, ei ryhmään. Tarjottimien määrä muodostuu alan opiskelijavolyymista ja opetustarjonnan rakenne alakohtaisista tarpeista. Esimerkiksi 70 opiskelijan volyymilla saattaa riittää yksi tarjotin ydinpäivistä ja yksi oppimisympäristöistä.

Tarjottimet rakennetaan oppilaitoshallintajärjestelmään alakohtaisista ”puista”, jotka muodostuvat tutkinnon osista ja ydinosaamisista (voi olla nimeltään tuotekortti, moduuli, opintokokonaisuus tms). Resurssointi tapahtuu tarjottimen rakenteen mukaan järjestelmässä. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma järjestelmästä E-hoksin kautta, jossa opettaja/ opettajat yhdessä opiskelijan kanssa tekevät tutkinnon valinnan, tutkinnon osien valinnan, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä aikatauluttaa osaamisen osoittamisen. Osaamisen hankkimiseen opiskelijalle valitaan tarvittavat tuotekortit (ydinosaamiset ja oppimisympäristö) sekä opettaja laatii opiskelijalle tarjottimista hänelle yksilöllisen osaamisen hankkimisen toteutuksen. Järjestelmässä tehdyt tuotekorttivalinnat ja ilmoittamiset opetustapahtumiin näkyvät välittömästi opiskelijan työjärjestyksessä .

Ryhmälukujärjestyksistä siirtyminen opetustarjontaan antaa opettajille ja oppilaitoksille mahdollisuuden lähteä kehittämään uutta rakennetta opetuksen toteuttamiseen. Se mahdollistaa myös alan opettajien keskustelun alan keskeisistä ammattitaitovaatimuksista sekä niiden esille tuomisen. Opetustarjonnan läpinäkyvyys helpottaa ohjaushenkilöstöä työssään ja mahdollistaa opiskelijan osaamisen hankkimisen myös muista tutkinnoista. Myynti ja markkinointi saavat niin ikään selkeät toteutukset, joita voi käyttää apuna opiskelijahankinnassa.

Opetustarjonnan suunnittelu haastaa oppilaitoksia uuteen ajatteluun ja kokeilevaan toimintaan. Yhtä valmista kaikille sopivaa mallia ei ole, mutta jostain visiosta kannattaa lähteä liikkeelle, uskaltaa rakentaa sitä, kokeilla ja kehittää. Näin löytää juuri omaan oppilaitokseen sopivan mallin!

Kouluttajana toimi Susanna Löf Haaga-Heliasta.

Teksti: Susanna Löf

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *