Työpaikkaohjaajien verkkovalmennus koulutuksenjärjestäjien käyttöön

Työpaikkaohjaajan tehtävä on tärkeä. Työpaikkaohjaajana onnistuminen edellyttää perehtymistä työelämässä oppimisen käytäntöihin: suunnitteluun, toteutukseen ja osaamisen arviointiin. Mitä työpaikkaohjaus edellyttää ja mitä siinä pitää ottaa huomioon? Ohjaustehtävä on kiinnostava, mutta miten sen saa sovitettua muuhun työhön? Koulutussopimus vai oppisopimus ja mitä eroa niillä on? Mitä HOKS tarkoittaa ja mihin arviointi perustuu? Näitä ja monia muita tärkeitä kysymyksiä käsitellään Ohjaan.fi – sivustolla Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutuksessa.

Yksityiskohtaiset ohjeet koulutuksen järjestäjille

Parasta osaamista – hankkeen työryhmä on tehnyt koulutuksen järjestäjille yksityiskohtaiset ohjeet, jotka sisältävät arviot tarvittavista resursseista, suosituksia oppimisympäristöstä, tiedote- ja osallistumistodistuspohjat sekä suunnitelman verkkokoulutuksen kestosta. Myös arvion siitä, kuinka paljon työpaikkaohjaajalta menee aikaa itsenäiseen perehtymiseen ja itseopiskeluun.

Tarkoitus on, että työpaikkaohjaaja voi itsenäisesti, oman työnsä ohella perehtyä ohjaamiseen annettujen materiaalien avulla. Valmennus on jaettu kolmeen osioon, joista jokaisesta löytyy tavoitteet, aineistot ja materiaalit sekä oppimistehtävä. Oppimista tuetaan yhteisellä verkkokeskustelulla.

Sisältö ja koulutuksen järjestäjien ohjeet löytyvät ohjaan.fi – verkkosivustolta: Ohje koulutuksen järjestäjälle verkkokoulutuksen käyttöönottamiseksi. Verkkovalmennus on kaikkien koulutuksen järjestäjien vapaasti käytettävissä kokonaisuudessaan.

Valmennus on osallistujalle maksuton ja siitä saa osallistumistodistuksen. Valmennusta ei voi käyttää tutkinnon suorittamisen osana, eikä siitä saa osaamispisteitä. Tavoitteena verkkokoulutukselle oli luoda yhtenäiset materiaalit ja edistää yhtenäistä työpaikkaohjaajien perehdyttämistä eri puolilla Suomea. Tärkeintä on, että käytämme yhteisiä materiaaleja ja puhumme työelämälle samaa kieltä työelämässä oppimisesta.

Koulutuskeskus Salpauksen toimijat tekivät työelämän edustajille suunnatun Podcastin. Sen voi kuunnella tästä linkistä: Työpaikalla ohjaamiseen saa eväitä uuden verkkokurssin avulla

Pilotoijien palautteita syksyltä 2019

Verkkokoulutusta on pilotoitu syksyn aikana seuraavissa oppilaitoksissa: Tredu, Salpaus, Winnova, Lappia ja Omnia. Osa koulutuksen järjestäjistä kertoi, että työpaikkaohjaajat ovat edelleen toivoneet lähiopetusta, ja verkkokoulutus koetaan vieraaksi. Toisaalta jotkut yritykset ja organisaatiot toivovat nimenomaan verkkokoulutusta lähiopetuksen tilalle. Työelämän tarpeet ovat siis erilaisia, ja verkkokoulutuksen voidaankin ajatella palvelevan lähiopetuksen rinnalla työpaikkaohjaajia, ei korvaavan sitä kokonaan. Koulutuksen järjestäjät voivat myös luovasti yhdistää eri muotoja, työelämän tarpeiden mukaan.

Verkkokeskustelujen määrä puhutti pilotoijia. Jotkut osallistujat kokivat, että työn aikataulujen vuoksi on hankala päästä osallistumaan kahteen eri verkkokeskusteluun. Esimerkiksi Omniassa tullaan keväällä todennäköisesti kokeilemaan vain yhden verkkokeskustelun mallia. Ajatuksena on, että verkkokeskustelut olisivatkin saman sisältöisiä ja osallistuja saa valita itselleen sopivimman ajankohdan riippumatta siitä, milloin hän on aloittanut koulutuksen.  

Osa osallistujista koki, että siirtymät eri oppimisympäristöjen välillä ovat hankalia, esimerkiksi Moodlen ja ohjaan.fi – sivuston välillä. Työryhmä suositteleekin koulutuksen järjestäjiä harkitsemaan mikä olisi käyttäjäystävällisin tapa hallinnoida koulutusta, eli tarvitaanko esimerkiksi erillistä Moodle-alustaa vai voisiko verkkokeskusteluihin päästä koulutuksen järjestäjän nettisivun kautta. Meidän kaikkien on muistettava, että osa työpaikkaohjaajista ei ole tottunut käyttämään tietokoneita ja verkko-alustoja työssään, ja se pitää asettaa koulutuksen käytettävyyden lähtökohdaksi. Voi myös olla, että verkkovalmennukseen osallistutaan matkapuhelimen välityksellä.

Tutustu verkkovalmennukseen Ohjaan.fi –sivustolla. Voit myös kuunnella webinaarin, jossa Omnian ja Salpauksen edustajat esittelevät kokonaisuutta ja kertovat kokemuksistaan: Työpaikkaohjaajien verkkovalmennuksen tallenne.

Ota käyttöön!

Yhteistyöterveisin

Outi Huvinen, Omnia ja Sannakaisa Raatikainen, Koulutuskeskus Salpaus

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *