Työelämäfoorumien satoa syksy 2018

Ammatillisen koulutuksen järjestäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjän ja työelämän välillä. Yhteistyötä voidaan toteuttaa monin eri tavoin, esimerkiksi työelämässä oppiminen koulutussopimuksen tai oppisopimuskoulutuksen tavoin, opiskelijoiden projektityöt ja  tapahtumien järjestäminen ovat konkreettisia ja tuttuja tapoja yhteistyön tekemiseen.

Parasta osaamista verkostohankkeen yhtenä tavoitteena on luoda yhteinen näkemys työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta koulutuksen järjestäjän ja työelämän kesken. Yksi osa yhteisen näkemyksen syntymistä on ollut työelämäfooruminen järjestäminen ympäri Suomea. Ensimmäiset foorumit järjestettiin jo syksyllä 2017. Syksyn 2018 aikana työelämäfoorumeita toteutettiin kaiken kaikkiaan yhdeksän eri koulutuksenjärjestäjän ja yhteistyökumppaneiden kesken, joista yksi toteutettiin ruotsinkieliselle toimijoille ja yhteistyökumppaneille.

Foorumeihin kutsuttiin laajasti eri alojen yritysten edustajia, työpaikkakouluttajia ja muita työelämän yhteistyökumppaneita sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Valmisteluun ja järjestelyihin osallistui Parasta osaamista verkoston lisäksi myös Parasta palvelua kehittämisohjelma ja Työväen sivistysliitto TSL.  Ammatilliset opettajakorkeakoulut olivat tiiviisti mukana foorumien toteutuksissa.

Osallistujia työelämäfoorumeissa oli yhteensä 456, joista noin puolet työelämän edustajia, muut koulutuksen järjestäjien ja sidosryhmien edustajia. Työpajoja eri teemoista toteutui 33, etukäteen suunniteltuja ja toteutettuja työelämän edustajien esityksiä ja alustuspuheenvuoroja pidettiin 13.

Mitä yhteisen näkemyksen syntymisestä pelkästään työelämäfoorumien perusteella voidaan päätellä? Näkemykset voidaan jakaa yhteistyön tapoihin, menetelmiin ja välineisiin, työpaikkaohjaukseen ja erityiseen tukeen liittyviin tekijöihin. Työelämäfoorumi on yksi menetelmä yhteiseen keskusteluun työelämän ja oppilaitosten välillä. Työelämäfoorumi on valmis konsepti, joka sopii kaikille koulutus- ja toimialoille, ja jota  voidaan toteuttaa osana ammatillisen koulutuksen arkea esimerkiksi 1 -2 kertaa vuodessa. Työelämäfoorumi antaa mm. mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista asioista, työskennellä yhdessä työpajoissa, parantaa ja syventää työelämäyhteistyötä, lisäksi työelämäfoorumi sopii kaikille koulutus- ja toimialoille.

Työelämä ja yritykset haluavat aidosti tehdä yhteistyötä, eikä yhteistä tekemistä suinkaan koeta olevan liikaa. Työpaikkaohjaajat ja muut työelämän edustajat haluavat tulla kuulluksi koulutuksen järjestäjien keskuudessa. Kuulluksi tuleminen tarkoittaa, että toteutetaan tarvittavat toimenpiteet ainakin soveltuvin osin. Luottamuksen ja kumppanuuden rakentuminen edellytyksenä on, että tarkastellaan määräajoin, mitä on saatu aikaan.

Kooste ja yhteenveto syksyn työelämäfoorumeista löytyy täältä.

Työelämäfoorumien syksy 2018 yhteenvedon laatija Annukka Norontaus

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *