Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi hyväksytty

Valtioneuvosto on hetki sitten hyväksynyt hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräistä siihen liittyvistä laeista. Valtioneuvoston päätös.

Kuva: Laura Kotila, OKM

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *