Oman työn johtaminen ja kehittäminen – kokemuksia koulutuksista

”Tärkein anti mitä koulutus antoi, on se, että heräsin kyseenalaistamaan omaa tapaani työskennellä ja löysin selkeitä epäkohtia, joiden suhteen pystyn tekemään työtäni ja ajanhallintaani koskevia muutoksia. ”

JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun kehittämä koulutusmoduuli koostuu neljästä osaamisesta:

  1. Oman työn johtamisosaamisesta, jolla tarkoitetaan ajanhallinnan ja itsensä johtamisen taitojen kehittämistä, oman elämän hallintaa ja työn kuormittavuuden sääntelyä sekä oman työnkuvan muutoksen hallintaa.  
  2. Työyhteisöosaamisesta, jolla tarkoitetaan kykyä toimia työyhteisön muuttuvissa tilanteissa  
  3. Verkosto-osaamisesta, jolla tarkoitetaan kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa.  
  4. Kyvystä arvioida omia lähtökohtia oman työn johtamisessa, jolla tarkoitetaan omien ohjaustaitojen arviointia ja kehittämistä sekä ammatti-identiteetin uudistamista.  

Oman työn johtaminen ja kehittäminen -koulutuksia järjestettiin hankkeen aikana kaikkiaan seitsemän: Jyväskylässä kahdesti sekä kerran Joensuussa, Kemissä, Seinäjoella, Tampereella ja Kuopiossa. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui yli 70 henkilöä. Osallistujat olivat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä Luotsi-opettajia.

Koulutuksista saadut palautteet olivat hyvin kannustavia. Osallistujien mielestä yhteiset keskustelut ovat olleet mielekkäitä ja antoisia. Monet osallistujat ovat heränneet miettimään oman työnsä johtamista ja kehittämistä. ”Aluksi toivoin vain välineitä oman työni tekemiseen, mutta tämän koulutuksen kautta sain paljon enemmän.” Vertaisohjaus on auttanut tunnistamaan oman työn aikavarkaita sekä kokeilemaan erilaisia ajankäytön ja oman työn priorisoinnin välineitä omassa työssä.  ”Olen miettinyt ja ymmärtänyt paljon uusia asioita myös työyhteisömme tasolla ja se on tehnyt hyvää omalle jaksamiselle sekä motivaatiolle.”

Koulutusmoduulin kehittämiseksi ja erilaisten verkostojen hyödyntämiseksi olisi koulutusta tarjottava jatkossa niin työelämän kuin oppilaitostenkin edustajille.

Kirjoittajat: lehtori Annu Niskanen ja yliopettaja Kirsti Vänskä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *