Sedun Open Partner – pilotti – Kumppanuutta kehittämässä

Pilotoimme Open Partner –toimintamallia Sedussa muutamalla alalla ja pienellä joukolla opettajia. Ajankohdaksi osui marras-joulukuu. Asenne toimintamallia kohtaan on ollut positiivinen. Yhteydenottojen myötä selvisi myös se, että tällaista toimintaa oppilaitoksessamme harjoitetaan paljon, se on nyt vain saanut nimen.

Toteutimme mallin oppilaitosvetoisesti, josta saatu palaute oli kaikin puolin positiivista. Palautteet keräsimme webropol-kyselyillä. Palautteen perusteella opiskelijat kokivat päivän mukavana vaihteluna. Heistä oli mukava kysellä työnpaikkojen edustajilta työhön liittyvistä asioista ja erilaisista työpaikoista. Opettajien mielestä Open Partner –toiminta rikastutti opetuksen arkea. Opettajat olivat tyytyväisiä työllistymismahdollisuuksien laajaan katsaukseen sekä siihen, että työelämän edustajat olivat liikkeellä hyvällä asenteella ja markkinoivat hyvin omaa työpaikkaansa. Työelämän edustajien palautteessa nousivat koulutuksen järjestäjälle kohdistetun palautteen lisäksi yhteiskunnallista ajattelua koskeva palaute. Työnantajilla on huoli osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saamisesta. Palautetta tuli ryhmäkoista ja opetustuntien vähentymisestä. Toiveena oli riittävä ammattitaito ennen työelämässä oppimista.

Näiden palautteiden valossa voimmekin todeta, että meillä on vielä paljon tehtävää arjen kumppanuuden kanssa. Työpaikat kokevat, että heillä ei ole aikaa opettaa perustaitoja opiskelijoille, mutta toisaalta sanaparissa työelämässä oppiminen kiteytyy myös työpaikkojen ohjauksellinen ja osaamiseen tähtäävä tehtävä. Olemme työpaikkojen kanssa samassa veneessä tuottamassa uusia työntekijöitä maahamme ja siksi työelämän tärkeää roolia on syytä korostaa ja kiittää. Työpaikoille on tärkeää nähdä, miten omaa alaa opetetaan.  Meidän oppilaitoksissa on tärkeä tietää työpaikkojen kuulumiset ja mahdolliset koulutustarpeet, joihin tarttua ja kehittää. Työpaikoilta tulee myös hyviä ideoita arjen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Heidän kauttaan voimme saada tietoa alan uusimmista käänteistä ja vaikkapa hyödyllisistä laitehankinnoista. Parhaimmillaan siis kaikki voittavat.

Open Partner tarjoaa yhden matalan kynnyksen mallin arjen kumppanuuden syventämiseen. Hankkeen päätyttyä työ jatkuu luotsien, valmentajien sekä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Koemme, että olemme pilotoineet vasta pienen kakkusiivun toimintamallista, koska opiskelijavetoinen malli jäi tällä kertaa testaamatta. Tähän palaamme varmasti tulevaisuudessa. Ehkä opiskelijavetoinen malli madaltaa kynnystä lisää ja työpaikkojen edustajat saavat hypähtää oppilaitoksen hyörinään kevyesti mukaan. Samalla opiskelija voi mielenkiintoisella tavalla suorittaa vaikkapa YTO-opintojaan, markkinoida osaamistaan, sopia koulutus-/oppisopimusjaksoista ja niin edelleen. Myöskin näemme tulevaisuudessa tälle toimintatavalle käänteisen Open Day-mallin

edelleenkin jatkuvan ja toistuvan vähintään vuosittaisena – jokaisen opettajan –vuosikelloon kuuluvana asiana.

Matka kohti tiiviimpää kumppanuutta siis jatkuu – kokeillen, innostuen, onnistuen ja arjen kiireissä välillä pinnistäenkin – ”tarvittaes pohojalaasella sisulla ja sitkeyrellä”,

Jouluterveisin Lakeudelta,

Sedun Parasta Osaamista-tontut

Noora Seppä-Ritola

Minna Ojala

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *