Opettajat hakivat yrittäjiltä näkemystä koulutuksen kehittämiseksi

Etelä-Pohjanmaan yrityksissä on viime kuukausina nähty runsaasti opettajia, kun noin 145 opettajaa ja ohjaajaa jalkautui alueen yrityksiin. Tempaus sai alkunsa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtajan Heikki Risikon antamasta haasteesta. Kampanjasta jalostui Open day -konsepti, joka toteutettiin osana Parasta osaamista-hanketta. Yrittäjien haastattelut koottiin verkkokyselyyn, johon saatiin 84 vastausta. Vierailuista 97 prosenttia tehtiin alueen pk-yrityksiin.

Opettajan vierailu yrityksiin on tehokas tapa vahvistaa opettajien yrittäjyysosaamista, laajentaa näkökulmia yrittäjyydestä sekä auttaa kiinnittämään opetuksessa huomion työelämärelevantteihin taitoihin. Tapaamisten kautta saadaan myös kerättyä yrittäjien näkemyksiä ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Millaisiin asioihin yritysten mielestä olisi syytä tarttua?

Työntekijän osaaminen: ”Ajattele yrittäjän yritystä omanasi – olet yrityksen käyntikortti”

Yritysten edustajilta kysyttiin, millaiset valmiudet vastavalmistuneilla on työntekoon. Eniten parannettavaa nähtiin vastavalmistuneiden yrittäjämäisessä työotteessa. Mitä konkreettisia valmiuksia yrittäjät toivovat, että ammatillisen koulutuksena aikana treenattaisiin enemmän?

 • omatoimisuutta, uteliaisuutta
 • tuloksellisuutta
 • sitoutumista, vastuunkantoa, työmotivaatiota
 • muutoksiin pitäisi oppia suhtautumaan “normaalina” eikä poikkeuksina
 • asiakaslähtöisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja
 • laatuajattelua ja ammattietiikkaa
 • rohkeutta tuoda omia ideoitaan ja osaamistaan esille ja jalostaa niitä

 

Yrittäjämäisen työotteen lisäksi yritysten edustajat olivat huolissaan riittävien ammatillisten valmiuksien karttumisesta. Näitä tuloksia olisi mahdollista oikaista pitkäkestoisella yrittäjyyskasvatuksella. Nuori Yrittäjyys ry:n julkaiseman kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyyskasvatus vahvistaa opiskelijoiden monialaista osaamista, työelämätaitoja ja oppimistuloksia.

Yrittäjät ovat valmiita opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen, peräti 86 prosenttia vastaajista olisi tulevaisuudessa valmis ottamaan opiskelijoita koulutussopimuksella. Oppisopimuskoulutus kiinnosti 38 prosenttia vastaajista.

 

Uusi yrittäjyys: yrittäjyystietojen, -taitojen ja -valmiuksien kehittäminen

 • Oppilaitoksilla on merkittävä rooli uuden yrittäjäsukupolven kasvattajana. Yritykset nostivat esiin yritystoimintaan liittyvää osaamista, johon oppilaitoksissa olisi hyvä panostaa entistä enemmän. Tätä osaamista tarvitsee myös pienyrityksessä toimiva työntekijä.
 • yrityksen ja julkisen palvelutuottajan eroavaisuudet
 • ymmärrystä siitä, mistä raha tulee ja mihin se menee
 • liiketoimintaosaamista: kustannustietoisuutta, kannattavuuslaskentaa, myynti- ja markkinointiosaamista, tavoitteellisuutta
 • yrittäjyyden riskit, vastuut ja velvoitteet
 • osaamista siihen, miten siirrytään ideasta käytäntöön? Miten luoda omasta osaamisesta bisnes?

Yritykset haluavat olla mukana opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen kehittämisessä, puolet vastanneista oli tehnyt yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Tällaista yhteistyötä on muun muassa opiskelijoiden vierailut yrityksessä, oman yrittäjätarinan kertominen oppilaitoksessa, työelämälähtöiset projektit ja toimeksiannot, yhteisten tapahtumien järjestäminen, työssäoppijoiden ohjaaminen sekä yrityskummitoiminta.

 

Katse yrittäjän osaamiseen ja yrityksen uusiutumiskykyyn

Avoimissa vastauksissa nousee esiin, että yritykset toivovat oppilaitoksilta laajempaa katsetta yrittäjien ja yritysten osaamistarpeisiin. Oppilaitoksilla voisi olla entistä suurempi rooli yritysten kasvussa ja kehittämisessä. Yritykset nostavat esiin muun muassa

 • toisen asteen ja korkea-asteen koulutusyhteistyö ja kurssitarjotin työelämän tarpeisiin
 • koulutussisältöjen kehittämistä yrityksen tarpeisiin
 • yhteisiä kone- ja laitteistokoulutuksia
 • koneiden ja laitteiden yhteiskäyttöä ja yhteisiä laitehankintoja
 • pitkäaikaista kehittämiskumppanuutta
 • kansainvälisten projektien/koulutustoiminnan toteuttamista yhteistyössä
 • ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäminen yhteistyössä ammattijärjestöjen kanssa

Osuvat palvelut eivät riitä, vaan yritykset toivovat tehokasta markkinointia ja tiedotusta osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista.

Katso tästä Mikael Pentikäisen ja Veli-Matti Lampun terveiset yrityksiin jalkautuville opettajille https://youtu.be/kL5JLgme0HU

Blogikirjoitus pohjautuu Sanna Mannisen ja Aila Ylihärsilän koostamaan raporttiin Sedun Open day -vierailujen kokemuksista ja tuloksista: Kohti tiiviimpää työelämäyhteistyötä – tuloksia ja kokemuksia Open day-toimintamallista.

Blogin on kirjoittanut Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hankkeen projektipäällikkö Päivi Ojala Suomen Yrittäjistä.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *