Osaamisen arviointioppaat

Osaamisen arviointi on yksi tärkeä osa opiskelijan opintopolkua – eräänlainen huipentuma siitä, mitä on saatu aikaan ja millainen osaaminen opiskelijalle on muodostunut. Arviointiin liittyy monia tärkeitä asioita, joita on tuotu esille osaamisen arviointioppaissa. Tasavertaisuus varmistuu silloin kun arviointi on objektiivista ja kriteeriperusteista.

Opettajalla arviointiin liittyvä osaaminen on yksi keskeinen osa alue ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa. Arviointiosaamista tarvitsevat myös työpaikkaohjaajat ja muut työelämän edustajat, jotka ohjaustyön lisäksi osallistuvat myös opiskelijan osaamisen arviointiin.

      

 

Osaamisen arvioinnin oppaat -webinaari

Arvioinnin kokonaisuus / osaamisen arviointi, näyttö -webinaari  Materiaali