Open Partner

Open Partner -toimintamalli – Tervetuloa vierailulle oppilaitokseen!

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhtenä tarkoituksena on lisätä työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Tätä tukee Open Partner -toimintamalli, jossa työelämän edustaja kutsutaan vierailemaan oppilaitokseen ja tutustumaan oppilaitoksen arkeen sekä siihen, miten omaa alaa nykypäivänä opiskelijoille opetetaan.

Open Partner -toimintamallissa voidaan edetä joko opiskelija- tai oppilaitosvetoisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus kutsua esimerkiksi oma työpaikkaohjaaja vierailulle oppilaitokseen tai vaihtoehtoisesti opettaja kutsuu työelämän yhteistyökumppaneita vierailemaan ja tutustumaan tavalliseen opiskelupäivään. Vierailun aikana työelämän edustajalla on myös mahdollisuus esitellä oman työpaikkansa toimintaa. Open Partner -toimintamallin avulla voidaan avata uusia yhteistyömuotoja ja tuoda työpaikat lähemmäksi opiskelijaa sekä syventää työelämän, oppilaitosten ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä.

Tutustu lisämateriaaleihin: