Open Partner

Open Partner – Välkommen på besök till läroanstalten

En av målsättningen med den nya yrkesutbildningen är att samarbetet mellan arbetslivet och läroanstalterna ska öka. Den målsättningen stöds av Open Partner, där arbetslivsrepresentanten bjuds in till läroanstalten på besök för att bekanta sig med det dagliga arbetet, samtidigt som man ser undervisningen inom den egna branschen i dagsläget.  

I Open Partner utgår man från att antingen studerande eller läroanstalten är den aktiva parten. Studerande har t.ex. möjlighet att bjuda in den egna arbetsplatshandledaren på besök eller alternativt bjuder läraren in arbetslivets samarbetsparter på besök för att bekanta sig med en vanlig studerandedag. 

Under besöket har arbetslivets representant också möjlighet att presentera den egna arbetsplatsens verksamhet. Med hjälp av Open Partner kan möjligheter till nya samarbetsformer öppnas och arbetsplatserna närmar sig studerande samtidigt som samarbetet mellan arbetsliv, läroanstalt och studerande stärks.