Förvärvande av kunnande i arbetslivet

Parterna i  Bästa kunnande-nätverksprojektet har samarbetat med arbetsplatser för att lärande i arbetslivet ska fungera smidigt för alla parter. Enligt den nya lagstiftningen för yrkesutbildningen ska samarbete med arbetslivet öka även med så kallat kompanjonskap och genom att använda arbetslivet som lärmiljö

Exempel på olika samarbetsformer som har genomförts med arbetslivet har sammanställts och kan dessa kan tas i bruk av utbildningsanordnare. Erfarenheterna visar att bland att samarbete i form av tillställningar eller projekt kan leda till att studerande blir mer bekanta för arbetsplatserna och de kan få möjlighet till utbildning- eller läroavtal i arbetslivet.

Under 2018 ordnade Bästa kunnande-nätverket nio arbetslivsforum. Totalt har 456 förmän i arbetslivet, studerandes arbetsplatshandledare och lärare deltagit. Det har gjorts en sammanställning av arbetslivsforumen (på finska)  och länken till den finns i slutet av denna text.

På Bästa kunnande-webbsidan finns modellexempel där arbetslivsnära verksamhet och studerandes individuella stigar för förvärvande av kunnande har beaktats. Varje modell ger läraren möjlighet att ordna den egna handledningen så att handledning och introduktion i allt högre grad sker i arbetslivets genuina lärmiljöer.

I modellerna har allt piloterat material från Bästa kunnande-nätverksprojektet kopplats till befintliga verksamhetssätt hos utbildningsanordnarna. Beskrivningar över genomförda sätta att förvärva kunnande

Materialet på finska

  1. intensivare handledning på arbetsplatserna av lärare
  2. lärande i flerform
  3. mångsidiga lärmiljöer 
  4. integrering av gemensamma examensdelar i lärande i arbetslivet
  5. internationellt lärande i arbetslivet
  6. företagsstigen

Sammandrag från arbetslivsforum (på finska)