Arbetslivsnära förvärvande av kunnande

Parterna i  Bästa kunnande-nätverksprojektet har samarbetat med arbetsplatser för att lärande i arbetslivet ska fungera smidigt för alla parter. Enligt den nya lagstiftningen för yrkesutbildningen ska samarbete med arbetslivet öka. Med ökat samarbete skapas mångsidigt kompanjonskap där arbetsliv och läroanstalter utgör lärmiljöerna enligt målsättningarna i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK).   

Exempel på olika samarbetsformer har sammanställts här på sidan. I dessa beaktas studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK), arbetslivsnära och personliga studievägar. Läraren får genom exemplen redskap att bygga den egna verksamheten så att en allt större dela av studerandes handledning sker i lärmiljöer i arbetslivet. Mångsidigt samarbete genom olika tillställningar eller projekt kan leda till att studerande blir mer bekanta för arbetsplatserna och de kan få möjlighet till utbildning- eller läroavtal i arbetslivet. 

  1. Lärare handleder på arbetsplatsen  
  2. Flexibelt och mångsidigt lärande  
  3. Mångsidiga lärmiljöer 
  4. Gemensamma examensdelar genom lärande i arbetslivet
  5. Internationellt lärande i arbetslivet
  6. Företagsstigen 

Bästa kunnande-material som finns här kan användas som stödmaterial.