Digitaaliset pedapolut

Henkilöstön pedapolku -malli

Henkilöstön Pedapolku tehtiin vuonna 2018 Parasta osaamista –verkostohankkeessa toimintamalliksi opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistamiseen. Malli tehtiin Koulutuskeskus Salpauksen Moodle-verkko-oppimisalustalle. Pedapolku on opetus- ja ohjaushenkilöstölle räätälöity kurssi, joka auttoi huomaamaan, mitä kaikkea ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä muuttui vuonna 2018. Kurssin tarkoitus oli auttaa henkilöstöä tunnistamaan omaa osaamistaan ja suunnitella puuttuvan osaamisen hankkiminen.

Henkilöstön Pedapolku – mallia voi soveltaa omassa työyksikössä tai -yhteisössä yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen luomisessa sekä ryhmän tai yksilön onnistumiskeskustelussa: mitä osaamista meillä on nyt, ja mitä osaamista tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa. Ja miten kartutamme tai hankimme osaamista ryhmänä ja yksilöinä.

Pedapolun osat ja elementit
Pedapolun jokainen osio koostuu pakollisesta osasta, jossa testataan osaaminen, ja valinnaisesta osasta, jonka avulla perehdytään ohjeisiin ja prosesseihin oman organisaation intranetissä tai nettilinkkien kautta muualta.
Pedapolku sisältää samoja elementtejä, jotka ovat ammatillisen koulutuksen ytimessä. Näin elementit tulevat omakohtaisesti tutummaksi, ja niiden merkitys tulee paremmin esille.
Elementit ovat
1. henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelma, HOKS
2. puuttuvan osaamisen hankkiminen
3. osaamisen osoittaminen
Kun henkilö on testannut osaamisensa testin avulla, on hänen tarkoitus miettiä osio kerrallaan, mitä osaamista tarvitsee ja miten sen voisi hankkia. Asiat kirjataan omaan suunnitelmaan, johon pääsee HOKS-painikkeesta. Omaa suunnitelmaa voi aina päivittää ja myös esimies voi tarpeen mukaan käydä sitä kommentoimassa.

Puuttuvaa osaamista hankitaan 70-20-10 -mallin mukaisesti: ottamalla käytäntöön omassa työssä (70 %), toisilta oppien ja yhdessä mentoroiden (20 %), sekä koulutuksella (10 %). Pedapolun valinnaisessa osassa on linkkejä oman organisaation tarjoamiin tai järjestämiin koulutuksiin ja perehtymismahdollisuuksiin. Siellä on linkkejä myös lainsäädäntöön, sekä asiaan liittyviin materiaaleihin muilla nettisivuilla.

Osaamisen osoittaminen sovitaan esimiehen kanssa. Se voidaan tehdä esimerkiksi vertaiskeskustelussa tiimipalaverissa, jolloin otetaan esiin oikeita arjen esimerkkejä opetus- ja ohjaustyössä ja keskustellaan niiden toteutuksesta sekä onnistumisesta ja haasteista. Asioista voidaan keskustella ja osaamista varmistaa myös kahden kesken esimiehen kanssa keskustellen.

Pedapolku – mallin sisältö
Pedapolun mallikurssi sisältää eri osioita:
1. HOKS eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelma
2. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
3. Arviointiosaaminen
4. Ohjausosaaminen
5. Työpaikalla järjestettävä koulutus

Parasta osaamista – hankkeen blogisivulla, Digitaaliset pedapolut – välilehdellä, on liitteenä vuonna 2018 tehdyn henkilöstön HOKS-testin kysymykset.
Pedapolku – malliin on mahdollista lisätä osioita organisaation tarpeen mukaan, ja päivittää olemassa olevia. Pedapolun tarkoitus on ollut myös tuoda tutummaksi koulutuksen järjestäjän käytössä olevaa verkko-oppimisalustaa, ja antaa opetus- ja ohjaushenkilöstölle omakohtaista kokemusta sen erilaisista mahdollisuuksista.

PedaPodCast 

Podcastien kuunteleminen on helppoa ajasta ja paikasta riippumatta. Podcastit kulkevat mukana missä vain; niitä pystyy kuuntelemaan helposti mobiililaitteella. Pedapodcastissa keskustellaan uudistuvan ammatillisen koulutuksen pedagogiikasta ja käytänteistä. Podcastit ovat kestoltaan noin 10-15 minuuttia. Esittelijöinä voivat toimivat esimerkiksi pedagoginen asiantuntija ja kehittämisjohtaja. Mukaan keskusteluun kutsutaan kehittäjäopettajia, hanketoimijoita ja opiskelijoita.

Tästä linkistä pääset jo julkaistuihin PodCasteihin

Tutustu lisämateriaaleihin!

Henkilöstön Pedapolku – malli 

Moodlen pedapolun kysymykset

JokaOpe

Pedapodcastit

Oppiva.omnia.fi

Teams yhteistyöskentelyn tukena

Lärarens digitala kompetentssit i Teams

70-20-10 – opitaan yhdessä – opas 

Treduvei: Suorat linkit Moodlen työtiloihin ovat:

Vierailijana kirjautuminen avautuu linkistä sivun alareunaan, salasana kumpaankin on: treduvieras