Digitaaliset pedapolut

Digitaaliset pedapolut ovat koulutuksen järjestäjälle suunniteltuja keinoja varmistaa, että henkilöstö osaa tunnistaa omia osaamistarpeitaan, suunnitella työyhteisönä osaamisen hankkimista, hankkia osaamista, sekä toimia uuden lainsäädännön ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Pedapoluilla on yhteys kehityskeskusteluihin ja osaamisen kehittämisen suunnitelmiin. Taustalla on Lean-johtamisfilosofia ja 70-20-10 – osaamisen hankkimisen malli.

Verkko-oppimisalustat ja -sivut 

Arviointi ja Ohjaus – tehtävät Moodlessa sisältävät esimiehen/tiimivastaavan/tiimin kanssa tehtäviä osaamisen tunnistamista ja osaamisen kehittymisen arviointeja, jotka ovat osa kehityskeskusteluja. Tehtäviä tehneiden on mahdollista hakea osaamismerkkiä.
Henkilöstön pedapolku verkko-oppimisalustalla sisältää kysymyksiä ja vastauksia ammatillisen koulutuksen arjesta. Jokaisessa osiossa on kaksi osaa: testiosa ja tieto-osa, jossa on linkkejä koulutuksen järjestäjän omiin toimintaohjeisiin ja koulutustarjontaan. Mallipolku on tehty Moodleen ja Word-muotoon, josta sitä on helppo soveltaa muillekin alustoille.

Avoimella nettisivustolla opetushenkilöstölle on digipedagogisten käytäntöjen kuvauksia, sekä teknisiä ohjeita oppimiskäyttöön soveltuviin palveluihin.

PedaPodCast 

Podcastien kuunteleminen on helppoa ajasta ja paikasta riippumatta. Podcastit kulkevat mukana missä vain; niitä pystyy kuuntelemaan helposti mobiililaitteella. Pedapodcastissa keskustellaan uudistuvan ammatillisen koulutuksen pedagogiikasta ja käytänteistä. Podcastit ovat kestoltaan noin 10-15 minuuttia. Esittelijöinä voivat toimivat esimerkiksi pedagoginen asiantuntija ja kehittämisjohtaja. Mukaan keskusteluun kutsutaan kehittäjäopettajia, hanketoimijoita ja opiskelijoita.

Tästä linkistä pääset jo julkaistuihin PodCasteihin

Tutustu lisämateriaaleihin!

Moodlen Pedapolku – malli 

Moodlen pedapolun kysymykset

JokaOpe

Pedapodcastit

Oppiva.omnia.fi

Teams yhteistyöskentelyn tukena

Lärarens digitala kompetentssit i Teams

70-20-10 – opitaan yhdessä – opas 

Treduvei: Suorat linkit Moodlen työtiloihin ovat:

Vierailijana kirjautuminen avautuu linkistä sivun alareunaan, salasana kumpaankin on: treduvieras