Digitala kompetensstigar

Olika åtgärder som är planerade för att utbildningsanordnaren ska kunna säkerställa att personalen kan identifiera sitt eget kompetensbehov, i samarbete planera förvärvande av kompetens, skaffa kunnande, och arbeta enligt  den förnyade lagstiftningen och enligt arbetslivets behov. Kompetensstigarna anknyter till utvecklingssamtalen och kompetensutvecklingsplanerna. Ledningsfilosofin i Lean och 70-20-10 modellen för förvärvande av kunnande utgör grunden för kompetensstigarna. 
    

Treduvei: Direktlänk till personalens Moodle hos Tredu:

Logga in som Gäst (vierailija), lösenordet till både Handledning och Bedömning är: treduvieras