Ohje koulutuksen järjestäjälle verkkokoulutuksen käyttöönottamiseksi

Ohjaan.fi

Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutus työpaikkaohjaajille on valtakunnallinen koulutusmalli, jonka ammatillinen oppilaitos voi ottaa käyttöön.  Koulutuksen tavoitteena on työpaikkaohjaajan perehdyttäminen työelämässä oppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja osaamisen arviointiin. Tästä löydät ohjeen, kuinka ottaa verkkokoulutus käyttöön omassa koulutusorganisaatiossasi.

Ohjeet koulutuksen järjestäjälle verkkokoulutuksen käyttöönottamiseksi:

Osallistujamäärä 

 • Verkkokoulutukseen suositellaan osallistujamääräksi 8-15 henkilöä

Resurssiarvio koulutuksen järjestäjälle 

 • Koulutuksen käyttöönotto ja tekninen ylläpito 4h 
 • Koulutuksen toteutus 8h (per kurssi) 
  • Kouluttaja 
   • Verkkokeskustelujen valmistelu ja toteutus
   • Palautteen antaminen 
 •  Koulutuksen hallinnointi 2h (per kurssi)
  • Koulutuksen vastuuhenkilö (voi olla kouluttaja tai joku muu henkilö)
   • Tiedottaminen ja markkinointi 
   • Palautteiden seuranta 
  • Assistentti 5h (per kurssi)
   • Opiskelijahankinta (ilmoittautuminen) 
   • Palautteen kerääminen
   • osallistumistodistukset

Oppimisympäristö 

 • Koulutuksen sisällön tulee noudattaa yhteistä valtakunnallista suunnitelmaa 
 • Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan lisätä omia osioitaan, mutta ei voi muuttaa valmiiksi suunniteltuja osioita 
 • Koulutuksen järjestäjä voi perustaa verkkokoulutuksen omaan oppimisympäristöönsä (esim. Moodle, Optima), josta linkit verkkokoulutuksen materiaaleihin Ohjaan.fi -sivulle
 • Koulutuksen järjestäjä voi myös käyttää koulutuksen järjestämiseen Ohjaan.fi sivun verkkokoulutusta, ja järjestää verkkotapaamiset haluamassaan ympäristössä (esim. Skype, Zoom tai Teams). Näin ollen erillistä oppimisympäristöä ei tarvita.
 • Verkkokoulutuksen aloitussivun linkki löytyy tästä, sekä tämän sivun alareunasta

Kurssista tiedottaminen 

Linkki: Tiedote koulutuksen järjestäjälle 

Linkki: Tiedote työnantajille 

Osallistumistodistus 

 • Kaikki koulutuksen järjestäjät käyttävät samaa osallistumistodistusta
 • Linkki: Osallistumistodistus (vaihtuu v. 2020 hankerahoituksen päättyessä)
 • Koulutuksen järjestäjä voi lisätä todistukseen oman logon 

Verkkokoulutuksen kesto

 • Koulutuksen järjestäjä määrittelee verkkokoulutuksen keston (suositus esim. 1 kk)
 • Työpaikkaohjaajan tulee varata verkkokoulutukseen osallistumiseksi aikaa n. 8h 
  • Aineistoon perehtyminen ja itseopiskelu 3h
  • Itsearviointitesti 10min 
  • Valmistautuminen verkkokeskusteluun 2x1h
  • Osio 2 verkkokeskustelu 1,5h 
  • Osio 3 verkkokeskustelu 1,5h 

Verkkokoulutuksen aloitussivu: Tervetuloa Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutukseen!