Guider om bedömning av kunnande

Bedömningen av kunnande är en viktig del av studerandes studieväg – en höjdpunkt för vad som har åstadkommits och hurudant kunnande studerande har uppnått. Bedömning är utmanande och ofta kan också faktorer som inte borde ha betydelse för slutresultatet inverka. I yrkesutbildning är kunnande om bedömning ett centralt kompetensområde för läraren. Dessutom behöver arbetsplatshandledare och andra representanter för arbetslivet kunnande om bedömning då dessa förutom att de deltar i handledningen också deltar i bedömningen av studerandes kunnande.