Anvisningar för utbildningsanordnaren om att ta i bruk webbutbildningen

Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet för arbetsplatshandledare är en nationell utbildningsmodell som yrkesläroanstalten kan ta i bruk. Utbildningen har som mål att introducera arbetsplatshandledaren i planeringen, genomförandet och i bedömning av kunnandet av lärande i arbetslivet. Här får du anvisningar för hur webbutbildningen kan tas i bruk i din egen skolorganisation.

Anvisningar för utbildningsanordnaren om att ta i bruk webbutbildningen:

Antal deltagare

 • I webbutbildningen rekommenderas att deltagarantalet skulle vara 8–15 personer.

Utbildningsanordnarens resursbedömning  

 • Ibruktagning och tekniskt underhåll av utbildningen 4h
 • Utbildningens genomförande 8h (per kurs)
  • Utbildare
   • Förberedelser och genomförande av webbdiskussioner
   • Att ge respons
 •  Administration av utbildningen 2h (per kurs)
  • Utbildningens ansvarsperson (kan vara utbildaren eller någon annan person)
   • Information och marknadsföring
   • Uppföljning av respons
  • Assistent 5h (per kurs)
   • Studeranderekrytering (anmälning)
   • Insamling av respons
   • Intyg över deltagande

Lärmiljö 

 • Utbildningen ska ha ett innehåll som följer den gemensamma riksomfattande planen
 • Utbildningsanordnaren kan enligt önskan lägga till egna avsnitt, men inte ändra färdigt planerade avsnitt
 • Utbildningsanordnaren kan lägga in webbutbildningen i sin egen lärmiljö (t.ex. Moodle, Optima) och länka därifrån till webbutbildningens material på webbsidan Ohjaan.fi
 • För att anordna utbildningen kan utbildningsanordnaren även använda webbutbildningen på sidan Ohjaan.fi, och ordna webbträffarna i den miljö man vill (t.ex. Skype, Zoom eller Teams). Därmed finns det inte något behov av någon separat lärmiljö.
 • Länk till webbutbildningens startsida finns här, samt i sidfoten på denna sida

Information om kursen 

Intyg över deltagande 

 • Alla utbildningsanordnare använder samma intyg över deltagande
 • Länk: Intyg över deltagande (byts år 2020 när projektfinansieringen upphör)
 • Utbildningsanordnaren kan infoga sin egen logo på intyget

Webbutbildningens längd

Utbildningsanordnaren bestämmer vilken längd webbutbildningen ska ha (rekommendation t.ex. 1 mån). Arbetsplatshandledaren ska reservera ca 8h tid för att delta i webbutbildningen:

 • Att sätta sig in i materialet och självstudier 3h
 • Självbedömningstest 10 min
 • Förberedelser för webbdiskussion 2x1h
 • Avsnitt 2 webbdiskussion 1,5h
 • Avsnitt 3 webbdiskussion 1,5h

Webbutbildningens startsida: Välkommen till webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet!