Studerande som behöver stöd

Till karriärvägledningen hör också att möta studerande med behov av särskilt stöd och handleda dem ur ett helhetsperspektiv. I handledningen ska man identifiera studerandenas styrkor och utvecklingsområden samt bedöma behovet av individuellhandledning med beaktande av varje studerandes livssituation. 

Källa Mod att förnya! Rapport om undervisnings- och handledningspersonalens kompetensbehov s. 15. Länk 

Här har vi samlat länkar och material om verksamhetsmodeller och material som en studerande som behöver särskilt stöd har nytta av på sin studieväg och under lärande i arbetslivet.