Arbetsplatshandledaren introducerar INFO

Arbetsplatsens rutiner

 • Läraren säkrar att arbetsplatsens regler och rutiner gås igenom (arbetstider, arbetskläder, användning av mobiltelefon, frånvaroanmälan, tobaksrökning mm.)
 • Tystnadsplikt

Arbetssäkerhet

Går gemensamt igenom riskfaktorer inom branschen och som behöver beaktas i arbetet. Introduktionsblanketten till arbetssäkerhet kan användas som hjälp.

 • Arbetets faror och nackdelar
 • Förbjudna och farliga arbeten för unga
 • Arbetsäkerhetsanvisningar
 • Arbetskläder och skyddsutrustning
 • Hur man rör sig på arbetsplatsen/nödutgångar
 • Faror och hur man informarar om dessa
 • Upprätthållande av arbetsförmåga och ergonomi
 • Renlighet och ordning samt avfallshantering

Arbetsplatshandeldaren som stöd för den professionella utvecklingen

 • Hjälper studerande att sätta realsitiska mål
 • Lär en del i gången
 • Uppmuntrar studerande till uthållighet
 • Kräver inte koncentration på flera saker åt gången
 • Handleder att identifiera yrkets centrala uppgifter
 • Visar sakligt förhållande till förvärvat och nytt kunnande
 • Lyssnar
 • Ställer frågor
 • Är empatisk
 • Ger ansvar
 • Drar nytta av studerandes styrkor
 • Tar med studerande i arbetsgemenskapen
 • Ger glädje av framgång!