Välkommen till webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet!

Arbetshandledarens uppgift är viktig. För att lyckas i uppgiften som arbetsplatshandledare förutsätts det att man är insatt i rutinerna för lärande i arbetslivet, det vill säga i planeringen, i genomförandet och i bedömning av kunnandet. Lagstiftningen om yrkesutbildning innehåller bestämmelser om vad man ska beakta vid arbetsplatshandledning. Genom att delta i webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet lär du dig vad du som arbetsplatshandledare ska beakta när du handleder den studerandes lärande. Välkommen med!

Utbildningens mål: Arbetsplatshandledaren vet hur lärandet i arbetslivet planeras, genomförs och hur kunnandet bedöms.

Utbildningens målgrupp: Arbetsplatshandledare

Hur utbildningen genomförs: Allt lärande sker på webben: att sätta sig in i materialet, test i kunnandet, förberedelser av och deltagande i två webbdiskussioner. Man får ett intyg över deltagande om man har avlagt kursen.

Utbildningens längd: Arbetsplatshandledaren ska reservera 8h tid för att avlägga kursen.

Påbörja utbildningen med att bekanta dig med inledningsinfon, givande studier!

Inledningsinfo:
Avsnitt 1: Planering av det första skedet
Avsnitt 2: Lärande i arbetslivet
Avsnitt 3: Bedömning av kunnandet