Kontakt INFO

Parterna kommer gemensamt överens om hur de håller kontakt: sätt, hur ofta, anmälen om förändringar

Läraren säkerställer att arbetsplatshandeladren och studerande har nödvändiga kontaktuppgifter.

Arbetsplatsen skall informera utbildningsanordnaren om väsentliga förändringar i studerandes arbetsuppgifter eller andra vilkor för arbete. Utbildningsanordnaren skall meddela arbetsplatsen om möjliga ändringar som sker inom utbildningen.