Työelämälähtöinen osaamisen hankkiminen

Parasta osaamista verkostohankkeeseen osallistuneet koulutuksen järjestäjät ovat tehneet yhteistyötä työpaikkojen kanssa, että työelämässä oppiminen olisi sujuvaa kaikille osapuolille. Ammatillisen koulutuksen lainuudistuksen myötä yhteistyötä kannattaa lisätä työpaikkojen kanssa. Sen myötä rakentuvat monimuotoiset kumppanuudet, jossa työelämä ja oppilaitos toimivat oppimisympäristöinä opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tavoitteiden mukaisesti.

Sivustolle on koottu esimerkkejä erilaisista yhteistyötavoista, joissa huomioidaan opiskelijoiden henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) sekä työelämälähtöiset ja yksilölliset opintopolut. Esimerkit antavat opettajalle työkaluja rakentaa omaa toimintaansa niin, että opiskelijan ohjaaminen voi tapahtua entistä enemmän aidoissa työelämän oppimisympäristöissä. Monipuolisen yhteistyön, erilaisten tapahtumien tai projektien avulla opiskelijat tulevat työpaikoille tutummiksi ja näin heille mahdollistuu työelämässä oppiminen koulutus- tai oppisopimuksena.

  1. Opettajat työpaikalla ohjaamassa 
  2. Joustava ja monimuotoinen oppiminen 
  3. Monipuoliset oppimisympäristöt
  4. Yhteiset tutkinnon osat työelämässä oppien
  5. Kansainvälinen työelämässä oppiminen
  6. Yrittäjyyspolku 

 

Tukimateriaalina voit käyttää Parasta osaamista materiaalia.  Löydät sen täältä.