Parasta palvelua


Parasta palvelua -kehittämisohjelma

Parasta Palvelua kehittämisohjelma tukee koulutuksen järjestäjien omaa reformityötä ja toimintatapojen uudistumista. Verkosto koostuu koko maan kattavasta neljästä alueverkostosta, joiden kautta tuetaan sekä uusia että jo toimivia koulutuksen järjestäjiä työpaikalla järjestettävän koulutuksen uusien toimintamallien käyttöönotossa. Työpaikalla järjestettävää koulutusta toteutetaan  yhteistyössä. Parasta Palvelua tuo myös työpaikat mukaan sen kehittämiseen! Koulutussopimus ja oppisopimus asiakaslähtöisenä palveluna Parasta Palvelua kehittämistä tehdään yhdessä työelämäasiakkaiden kanssa.  Yhteiskehittämisen avulla tavoittelemme parasta mahdollista asiakaskokemusta ja palvelua työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisessa. Lopputuloksena asiakkaat saavat yhdenmukaisen, kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisen koulutussopimus tai oppisopimusprosessin.

Oppisopimus ja koulutussopimusprosessien tueksi sekä niiden joustavaan käyttöön tarvitaan uutta osaamista. Asiakaslähtöinen ajattelu sekä työnantajan tarpeiden huomioiminen ovat olennaisia molemmissa malleissa. Uudistuvan toiminnan tueksi on nyt tarjolla ajantasaista materiaalia: esitteitä, videoita sekä tallenteita. Hyödynnä materiaalit ensin oman henkilöstönne osaamisen tukena. Työelämälle suunnattavaa materiaalia syntyy viestinnän strategiatyön jälkeen syksyn aikana lisää. Vi har material för arbetslivet och undervisande och handledande personal också på svenska.

PARASTA PALVELUA KEHITTÄMISOHJELMAN MATERIAALIT
Parasta Palvelua PP-esitys

MATERIAALIT OPETTAJILLE
Esite: Oppisopimus- ja koulutussopimus opettajille
https://trello.com/c/hKYevffJ

Esite: Oppisopimus- ja koulutussopimus opiskelijoille
https://trello.com/c/BBqFmIMk

MATERIAALIT TYÖPAIKOILLE
Esite: Oppisopimus- ja koulutussopimus
https://trello.com/c/8nVqmaHZ

PowerPoint: Työpaikalla järjestettävä koulutus työelämälle
https://trello.com/c/OT9N3sit

PowerPoint: Oppisopimus-koulutussopimus työnantajalle
https://trello.com/c/Q5RZxvAy

Video: Työpaikalla järjestettävä koulutus
https://trello.com/c/KVCGC4L7

RUOTSINKIELISET/PÅ SVENSKA

Broschyr: Läroavtal & utbildningsavtals,
ARBETSGIVARE
https://trello.com/c/x3kFoCKX

BroschyrLäroavtal & utbildningsavtals,
STUDERANDE
https://trello.com/c/SE8tP9nf

BroschyrLäroavtal & utbildningsavtals,
LÄRARE
https://trello.com/c/ylmAQYUQ

PowerPoint: Läroavtal & utbildningsavtals
https://trello.com/c/OWK50he1

SOPIMUSMALLIT/AVTALSMALL

Lisätietoja: http://minedu.fi/tyopaikalla-oppiminen
Mer information: http://minedu.fi/sv/yrkesskolereformen

Työelämässä oppiminen: koulutus- ja oppisopimusosaaminen

Työelämässä oppiminen: palveluprosessin ja osaamisen rakentamisen tueksi
Hyvän palvelun opas

SÄHKÖISET KANAVAT

Sähköiset kanavat – täällä virtaavat tieto ja hyvät käytännöt.
Uudistutaan yhdessä -Facebook ryhmä

Uutiskirjeet

Pysy kartalla reformiasioista -kooste
Uudistutaan yhdessä -uutiset

Materiaalit
Esitemateriaalit oppilaitokseen ja työelämälle
Materiaalit opetus- ja ohjaushenkilöstön perehdyttämiseen 

Videot YouTube

Parasta Palvelua -tiimi

Koordinaatio

Päivi​ ​Kalliokoski
paivi.kalliokoski@keuda.fi

Jenni Stén
jenni.sten@keuda.fi

Lähimmän Parasta Palvelua toimijan löydät tästä kartasta.
Parasta palvelua -verkosto