Uudistuva opettajuus

Opettaja kohtaamisosaajana ja merkityksellisyyden avaajana

Lähde tämän videon ja ”Opettaja kohtaamisosaajana ja merkityksellisyyden avaajana” –artikkelin avulla tarkastelemaan ja tutkimaan omaa ohjausosaamistasi.

Videolla on ohjeistus oman ohjaajuuden roolikartan tekemiseen ja sen jakamiseen kollegan kanssa.

Yhteisen jakamisen jälkeen tutustu artikkeliin ja mieti, millaisia vahvuuksia sinulla on ohjaajana ja kohtaamisosaajana, millaista osaamista haluat ohjaajuuteesi lisätä ja miten jaat osaamistasi omassa työyhteisössäsi. “Rikastuttavaa matkaa ohjauksen maailmaan!”

Kirsti Vänskä, yliopettaja, TtT, JAMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu. Taustaltani olen terveysalan ammattilainen, sairaanhoitaja, kätilö ja terveydenhoitaja. Aikaisemmin työskentelin terveysalan opettajana. Olen myös tietokirjailija, työnohjaaja ja työyhteisösovittelija. Toimin luottamustehtävissä, olen OAJ:n opettajankoulutustyöryhmän jäsen, JAMKin varapääluottamismies ja AOKKin luottamusmies.

________________________________________________________________________________

Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus opettajan osaamisidentiteettiä rakentamassa

Anu Raudasoja pohtii tässä podcastissa opettajan osaamisidentiteettiä, joka kehittyy koko ajan suhteessa työelämän, koulutuksen ja yhteiskunnan vaatimuksiin. Lähde tämän podcastin ja ”Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus opettajan osaamisidentiteettiä rakentamassa” –artikkelin avulla pohtimaan, mitä käsite osaamisidentiteetti tarkoittaa sinulle.


Olen Anu Raudasoja ja toimin HAMK ammatillisella opettajakorkeakoululla koulutuspäällikkönä ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa ja opinto-ohjaajakoulutuksessa sekä HAMK Edussa ammattiosaamisen tutkimuspäällikkönä. Olen koulutukseltani kasvatustieteen tohtori pääaineenani erityispedagogiikka. Lisäksi olen ammatillinen opettaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Innostun ammatillisen osaamisen kehittämiseen liittyvistä asioista esim. osaamisidentiteetistä, uraohjauksesta, erityisestä tuesta ja laadusta. Viime aikoina olen tutkinut ammatillisten opettajien osaamiseen liittyviä asioita sekä osaamisidentiteettiä.

________________________________________________________________________________

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osallisuus ammatillisen koulutuksen muutoksessa

Artikkelissa ”Opetus- ja ohjaushenkilöstön osallisuus ammatillisen koulutuksen muutoksessa” opettajan roolia muutoksessa tarkastellaan ammatti-identiteetin, jatkuvan oppimisen, osallisuuden ja toimijuuden näkökulmasta. Opettajan osallisuus liittyy myös laajemmin työn murrosta käsittelevässä keskustelussa esille nousseisiin kuuteen työn murrokseen liittyvään muutoskulkuun, jotka on esitelty artikkelissa.

Voitte hyödyntää artikkelissa esille tuotuja asioita henkilökohtaisen ja työyhteisön toiminnan kehittämiseksi. Aloittakaa henkilökohtaisella pohdinnalla ja kootkaa sitten ryhmä omassa työyhteisössä, jossa voitte miettiä osallisuutta oppilaitostasolla.

Pohdi, miten koet oman ammatti-identiteettisi muuttuneen? Mitä osaamistarpeita uudistuva ammatillinen koulutus on tuonut? Miten edistätte työyhteisössänne osallisuutta, toimijuutta ja jatkuvaa oppimista?


Olen Ritva Ylitervo ja toimin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lehtorina. Koulutukseltani olen terveydenhuollon maisteri. Olen suorittanut myös MBA in Educational Leadership opinnot Jyväskylän yliopistossa. Teen väitöstutkimusta aiheesta Ammatillisen opettajan johtajuus uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Olen Annu Niskanen (KL, YTM, työnohjaaja) ja olen toiminut Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lehtorina vuodesta 1999 alkaen. Lisäksi olen toiminut valtakunnallisissa kehittämishankkeissa, joissa on edistetty osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, osaamisen arvioinnin sekä työn opinnollistamisen malleja ja käytäntöjä. Kehittämisintressini liittyy tällä hetkellä pedagogiseen hyvinvointiin ja muutoskyvykkyyteen.

_________________________________________________________________________________