Uudistuva opettajuus

Opettaja kohtaamisosaajana ja merkityksellisyyden avaajana

Lähde tämän videon ja ”Opettaja kohtaamisosaajana ja merkityksellisyyden avaajana” –artikkelin avulla tarkastelemaan ja tutkimaan omaa ohjausosaamistasi.

Videolla on ohjeistus oman ohjaajuuden roolikartan tekemiseen ja sen jakamiseen kollegan kanssa.

Yhteisen jakamisen jälkeen tutustu artikkeliin ja mieti, millaisia vahvuuksia sinulla on ohjaajana ja kohtaamisosaajana, millaista osaamista haluat ohjaajuuteesi lisätä ja miten jaat osaamistasi omassa työyhteisössäsi. “Rikastuttavaa matkaa ohjauksen maailmaan!”

________________________________________________________________________________

Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus opettajan osaamisidentiteettiä rakentamassa

Anu Raudasoja pohtii tässä podcastissa opettajan osaamisidentiteettiä, joka kehittyy koko ajan suhteessa työelämän, koulutuksen ja yhteiskunnan vaatimuksiin. Lähde tämän podcastin ja ”Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus opettajan osaamisidentiteettiä rakentamassa” –artikkelin avulla pohtimaan, mitä käsite osaamisidentiteetti tarkoittaa sinulle.

________________________________________________________________________________

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osallisuus ammatillisen koulutuksen muutoksessa

Artikkelissa ”Opetus- ja ohjaushenkilöstön osallisuus ammatillisen koulutuksen muutoksessa” opettajan roolia muutoksessa tarkastellaan ammatti-identiteetin, jatkuvan oppimisen, osallisuuden ja toimijuuden näkökulmasta. Opettajan osallisuus liittyy myös laajemmin työn murrosta käsittelevässä keskustelussa esille nousseisiin kuuteen työn murrokseen liittyvään muutoskulkuun, jotka on esitelty artikkelissa.

Voitte hyödyntää artikkelissa esille tuotuja asioita henkilökohtaisen ja työyhteisön toiminnan kehittämiseksi. Aloittakaa henkilökohtaisella pohdinnalla ja kootkaa sitten ryhmä omassa työyhteisössä, jossa voitte miettiä osallisuutta oppilaitostasolla.

Pohdi, miten koet oman ammatti-identiteettisi muuttuneen? Mitä osaamistarpeita uudistuva ammatillinen koulutus on tuonut? Miten edistätte työyhteisössänne osallisuutta, toimijuutta ja jatkuvaa oppimista?

_________________________________________________________________________________