Checklista för lärande i arbetslivet

Hurudana förberedelser behövs när studerande inleder lärande i arbetslivet? Vem fungerar som arbetsplatshandledare och hur genomförs arbetsplatshandledningen? Vilka arbetsuppgifter stöder studerandes mål för kunnande och karriärplanering? Vad avses med att ge och få respons och att följa upp studierna? 

Dessa och många andra frågor uppstår då både studerande, arbetsplatshandledaren och läraren planerar studerandes lärande i arbetslivet. Yrkesutbildning är mer eller minde omöjlig att förverkliga utan ett nära samarbete mellan lärare, arbetsplatshandledare och studerande. Parterna är många, ärenden hänger i luften och i det dagliga arbetet är det inte alltid så lätt att samla tankarna och fundera på vad allt som ingår i lärande i arbetslivet.  

Studerandes, arbetsplatshandledarens och lärarens checklista för lärande i arbetslivet stöder planeringen av lärandet, respons och karriärplanering för att nå de uppställda målen.