Engagerade föregångare

Hur ser man i forskningen på det förnyade läraryrket och den kompetensbaserade yrkesutbildningen? 

Vilka möjligheter ser sakkunniga inom yrkesutbildningen att det finns i yrkesutbildningsreformen? 

I nätverksprojektet Bästa kunnande har man på finska publicerat artikelpublikationen Innokkaasti edelläkävijänä och ett urval artiklar på svenska med rubriken Engagerade föregångare. I publikationen har svar på dessa frågor sammanställts. 

Detta webbmaterial har två delavsnitt: 

Via länkarna nedan kan du ta del av och fördjupa dig i innehåll och uppgifter som ingår i delavsnitten.  

Du kan arbeta ensam eller samla en lämpligt stor grupp med personer som är intresserade av ämnet och tillsammans kan ni bekanta er med innehållet. 

Ni kommer igång genom att klicka på något tema som intresserar er. Sedan kan ni sätta er in webbmaterial och uppgifter. 

Givande studiestunder för alla som är intresserade av yrkesutbildning!