Ordspel om yrkesutbildningsreformen

Ordspelet innehåller centrala ord i den nya yrkesutbildningen. Kortserien innehåller 42 kort.

Användningsändamål

Ordspelet leder in diskussionen på begrepp i den nya lagstiftningen för yrkesutbildning. Med hjälp av ordspelet kan mantillsammansgåigenom nya, delvis förändrade begrepp. Korten i ordspeletkan användas för att väcka diskussion bland utbildningsanordarens undervisande och handledande personal och arbetslivsrepresentanter.

Bruksanvisning, exempel 1

Spelarenväljer åtta kort ur kortserien. Anvisad tid för att förklara ordet är enminut och tiden beräknas med timglas eller någon lämplig app. Detpar som har förklarat/förstått flest ord rätt vinner.

Bruksanvisning, exempel 2

Spelarenväljer åtta kort ur kortserien. Spelaren visar kortet för övriga deltagare och förklarar vad ordet betyder i praktiken i det egna arbetet.

Material och resurser

  • Tidsåtgången som behövs beror av antalet spelare
  • Utrustning för tidtagning
  • Ordspel
  • (reformordlista)

YRKESUTBILDINGSREFORMEN – ordspel