Bästa kunnande

Välkommen till Bästa Kunnande nätverkets webb

 Bästa kunnande är ett nationellt nätverksprojekt, som befrämjar den nya yrkesutbildningen för undervisande och handledande personal.

Nätverket består av tio utbildningsanordnare och fem yrkeslärarhögskolor. Målet med nätverksprojektet är att med hjälp av olika verksamhetsmodeller och metoder stöda och utveckla kunnandet hos den undervisande och handledande personalen när verksamhetsmiljön ändrar. Först testar vi och sedan förbättrar vi!

Kom med oss och ha mod att förnya, använd det material som vi har producerat och delta i utbildningar som stöder i förändringen och utvecklar kunnandet!

Du hittar Bästa kunnande material i följande länkar:

Kontaktuppgifter till nätverksprojektets parter

 

Nätverksprojektet finansieras och styrs av: