Presentation INFO

Att presentera sig kan kännas som en självklarhet. När arbetsplatsen och studerande är nya ökar presentationens betydelse. För studerande är det inte alltid klart, om arbetsplatsens representant är arbetsplatshandledare eller förman, vem som handleder hen och av vem kan hen fråga om råd.

I samband med presentationen är det bra att repetera parternas roller och ansvar i handledningen.

Arbetsplatshandledaren planerar, handleder, ger respons samt eventuellt bedömer studerandes kunnande på arbetsplatsen. Arbetsplatshandledaren lyckas med detta när hen är sakkunnig inom den egna branschen, känner till studerandes mål för kunnandet och examen/examensdelar som avläggs och får en introduktion till sina uppgifter av läraren. Det är också viktigt att arbetsplatshandledaren är motiverad för sina uppgifter.

Läraren ansvarar för studerandes utbildning på arbetsplatsen som helhet. Läraren ansvarar för att arbetsplatshandledaren introduceras och handledningen av studerande inför perioden samt bedömningen av kunnandet vid yrkesprov. Till lärarens uppgifter hör också kontakten till arbetsplatshandledaren och studerande under perioden.

Av studerande förutsätts ansvar för sina egna studier och lärandet också under perioden av utbildning på arbetsplats. Studerande har rätt att få handledning och undervisning under den tid som utbildning på arbetsplats pågår. Studerande förbinder sig till arbetet, sina studier och att fungera i etnarbetsgemenskap.

Utbildningsanordnaren har det pedagogiska ansvaret.

 

Mer information om parternas roller finns på följande länkar och på Ohjaan.fi:

https://ohjaan.fi/sv/roller-och-uppgifter/vad-behovs-arbetsplatshandledaren-for/

https://ohjaan.fi/sv/roller-och-uppgifter/lararen-och-natverk-som-stod-for-handledaren/