Toimintamallit ja materiaalit

Menetelmiä ja työkaluja opetus- ja ohjaushenkilöstölle

Miten perehdytän työpaikkaohjaajan? Mitä työelämässä oppimisessa tulisi muistaa? Miten arviointi toteutuu? Miten työelämäyhteistyötä voisi edistää ja syventää? Keneltä saan tukea työssäni ja miten voin kehittää tai ylläpitää osaamistani  vaikkapa digitaalisin välinein?

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle kysymysten ratkaisuun on tarjolla monia eri työkaluja ja malleja. Niiden avulla jokaisella on mahdollisuus tehdä ja toteuttaa uudistunutta ammatillista koulutusta omassa työssään ja eri vaiheissa työuraa. Menetelmät ja työkalut tukevat myös esimiestyötä ja johtamista saavuttamaan paremmin ammatilliselle koulutukselle asetettuja tavoitteita.

Menetelmiä, työkaluja sekä tukimateriaaleja on tehty yhdessä ympäri Suomea Parasta osaamista -verkostohankkeessa (2017–2019). Verkostohankkeessa on ollut mukana kymmenen ammatillista  koulutuksenjärjestäjää sekä kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua. Rohkeasti uudistamaan!

Tilaa materiaaleja!

Parasta osaamista -verkostohanke on tuottanut monia erilaisia materiaaleja ammatillisen koulutuksen reformin tueksi. Hankkeen materiaaleja voi nyt tilata suoraan Gradia Jyväskylän Tulostus- ja painopalveluista.

Tilausohjeet ja -lomake löytyvät tästä.

Tallenna taulukko omalle koneellesi, muokkaa tilaus sopivaksi ja lähetä tiedosto painoon. Tilausosoite: paino(at)gradia.fi.

Tilattavat tuotteet

  • Osaamisen arviointioppaat: oppaat arvioinnin tueksi opettajalle (myös mukautettu), työpaikkaohjaajalle ja opiskelijalle
  • Työelämässä oppimisen muistilistat: työelämässä oppimisen muistilistat opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle tukemaan oppimisen suunnittelua, ohjausta, palautetta ja urasuunnittelua tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Rohkeasti uudistamaan -vihko ja A6-kortti: kattava materiaalipaketti hankkeen tuottamista tuotteista ja palveluista
  • Rohkeasti uudistumaan -raportti
  • Innokkaasti edelläkävijänä -A6-kortti: kortin avulla voit esitellä Innokkaasti edelläkävijänä -artikkelijulkaisua
  • Sanaselityspelikortit: Kortteja voi käyttää ammatillisen koulutuksen uudistuksen selventämisessä perinteisen Alias-sanaselityspelin tapaan mm. opettajille, ohjaajille, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille. Korteilla on helppo ja hauska keskustella ajankohtaisista aiheista. 41 korttia + ohjeet/korttinippu.
  • Työelämän toiveet -kortit: Kortit ohjaavat keskustelemaan reformin tavoitteista ja toimeenpanosta. Kortteja voidaan käyttää keskustelun ja vuoropuhelun herättämiseksi sekä oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa että työelämän edustajien kanssa. 11 korttia + ohjeet/korttinippu.
  • A6-kortti ja kirjanmerkki: Nämä materiaalit ovat hankkeen ilmeen mukaista jaettavaa materiaalia, kirjanmerkki on kaksikielinen
  • Roll-up: Helppo ja kätevä matkakaveri, näyttävä tapahtumiin ja tilaisuuksiin sopiva esittelytuote
  • A2-juliste: Hankkeen ilmeen mukainen juliste reformista tiedottamiseen

Bästa kunnande-projektet har producerat olika material som stöd i reformen av yrkesutbildningen. Projektets material kan beställas direkt från tryckeritjänsterna vid Gradia Jyväskylä. Beställningsanvisningar och -blankett finns här.