Työelämässä oppimisen muistilistat

Millaisia valmisteluja tarvitaan, kun opiskelija aloittaa oppimisen työpaikalla? Kuka toimii työpaikkaohjaajana ja miten työpaikkaohjaus toteutetaan? Mitkä työtehtävät tukevat opiskelijan osaamistavoitteita ja urasuunnittelua? Mitä palautteen antaminen ja saaminen sekä opintojen seuranta tarkoittavat?

Näitä ja monia muita kysymyksiä herää, kun sekä opiskelija, työpaikkaohjaaja että opettaja suunnittelevat opiskelijan työelämässä oppimista. Ammatillista koulutusta on jokseenkin mahdoton toteuttaa ilman kiinteää opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan välistä yhteistyötä. Toimijoita on monia, asioita leijuu ilmassa eikä arjen keskellä pysty aina kokoamaan ajatuksia, mitä kaikkea työelämässä oppimiseen liittyy.

Työelämässä oppimisen muistilistat opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle tukevat oppimisen suunnittelua, ohjausta, palautetta ja urasuunnittelua tavoitteiden saavuttamiseksi. Löydät alla olevien linkkien takaa tulostettavat, paino- ja InDesign-versiot muistilistoista.

Huomioithan, että InDesign-versioista ei saa muuttaa tai poistaa sisältöä, niihin voi vain lisätä esimerkiksi oman organisaatiot logon ja yhteystiedot. 

 

Materiaalit löytyvät myös Ohjaan.fi sivustolta